Wizards Reach

De Wizards Reach is de zeearm van de Sea of Fallen Stars tussen de zuidkust van Aglarond en Chessenta. De zuidkust heeft dezelfde naam. Het gebied bestaat uit moerassen, met daar tussen af een toe een nederzetting. De nederzettingen van de Wizards Reach zijn onafhankelijk, in naam althans. Escalant de meest oostelijke stad is vanaf 1357 onderdeel van Thay. En ook nabij gelegen dorpjes: Taskaunt en Lasdur horen bij Thay. Tilbrand, Laothkund en Nethta zijn formeel onafhankelijk maar zijn erg afhankelijk van Thay, vanwege de controle van de zee door de Thayans. Delthuntle is de enige echt onafhankelijke nederzetting.

Wizards Reach

Aglarond ArjanBeelen