Sildeyuir

Deze demiplane is door de Yuir gecreeerd als toevluchtsoord. Hiervoor is een mythal gebruikt. Deze mythal staat in de Sunglade. Hier hebben de star-elven zich na het verdwijnen van Yuireshanyaar teruggetrokken. Sildeyuir is met het Yuirwood verbonden via de Sunglade. Het is een kleine ronde wereld. Naast een heleboel star-elven woont hier ook een mist dragon. Sildeyuir heeft een neutral alignment. Alle wezens met een andere alignment voelen zich er ongemakkelijk. Ze kunnen door de demiplane zelfs naar het Yuirwood worden verbannen. De meeste star-elven in Aglarond zijn hier op deze manier terecht gekomen.

De tijd in Sildeyuir gaat 2x zo langszaam als in Faerun: 1 uur op Sildeyuir is 2 uur in Faerun. De demiplane heeft geen zon of maan, maar wel een sterrenhemel. Het is er altijd nacht. 

De demiplane is recent belegerd door nilshai. 15 uktar 1374 hebben de avonturiers de myhtal in de Sunglade ontzet. De belegering is opgeheven, maar de nilshai zijn nog niet verslagen.

Sildeyuir wordt geleid door een council, o.l.v. High-priest Carforias (van Corellon Larethian). In de council zitten verder: High-Captain Yarvas, High-Priestess Nahaseiara (van Sehanine Moonbow) en High-Mage Saevel.

Andere bekende bewoners zijn: Burias

Sildeyuir

Aglarond ArjanBeelen