Dragonsword Mountains

Dit hooggebergte markeert het oosten van Mulhorand. Hoewel de Plains of Purple Dust, ten oosten van het gebergte, officieel ook tot Mulhorand wordt gerekend.

Dragonsword Mountains

Aglarond ArjanBeelen