Bedwyr Bouddar

Captain Bedwyr Bouddar is Aglarondan Griffonrider in The Army of the Green Drake. 21 eleasis 1374 sluit hij zich aan bij de coupe-poging van Captain Alwyl Madrell. Op 8 eleint wordt hij gevangen genomen door de avonturiers.

Bedwyr Bouddar

Aglarond ArjanBeelen