Aeron Ibor

Aeron Ibor is een druide uit Tanyuir die bij veel jonge half-elven, waaronder Narfedwyn een magische tattoeage heeft gezet. Neveneffect van de tattoeage is een grote drang om het Yuirwood te beschermen. Daarnaast lijkt de tattoeage verantwoordelijk voor het wegtrekken van de jonge half-elven, het Yuirwood in.

Aeron is een handlanger van Hamafil Sylerin.

Aeron Ibor

Aglarond ArjanBeelen