Aglarond

De volgende ochtend merken de avonturiers dat de ontsnapte gladiatoren voor de grotopening staat te wachten. Twee kobolden met drakenkenmerken staan bij hun. De twee zijn een dag eerder uit de grot ontstnap, maar Azor Xamaroth lijkt dit niet door te hebben.

Tamra Ivanova cast fly op alle leden van de groep en nog een aantal spreuken worden gecast. Daarna gaan Azor Xamaroth en Servel Domov naar buiten om te praten met Grogan Dal, de leider van de gladiatoren, terwijl de kobolden snel verdwijnen. De gladiatoren zijn niet van plan om zich over te geven en mee te gaan naar Pyarados (stad). Ze willen de groep ook niet laten gaan, omdat deze hun positie dan kunnen verraden. Tot slot claimen ze de grot als hun eigen mijn. 

Servel Domov besluit dat verder praten geen zin heeft en schiet een pijl op Grogan Dal. Een ongelijk gevecht start. De gladiatoren bestormen de grot. Sledge en Grinder gooien met stenen, maar de gladiatoren hebben geen mogelijkheid om te vliegen. Desalniettemin wordt Azor Xamaroth gedood door één van de stenen. Ook Tamra Ivanova wordt verwond. Als ze naast Azor landt om te checken of hij nog leeft, wordt ze van verrassend grote afstand gecharged door Undaris Quicksand. Zwaar gewond, stelt Tamra Ivanova vast dat Azor Xamaroth dood is, waarna ze omhoog vliegt.

Ondertussen belagen Servel Domov, Ubaryn Vedil en Catherina Oeljanova Undaris Quicksand en Grogan Dal met pijlen. Hij drinkt een paar healingpotions, maar haalt de grotopening niet. Sledge en Grinder stoppen met het gooien van stenen en nemen Grogan Dal mee de grot in. Undaris Quicksand heeft zich hier inmiddels verstopt achter een stalagniet. Hij is zeer zwaar gewond. De gladiatoren geven zich over, al lijkt dit meer om tijd te rekken. Ze gooien hun wapens neer en een onzichtbare Servel Domov haalt ze op.

De gladiatoren proberen zich uit hun situatie te praten, maar als dit niet lukt besluit Undaris Quicksand de grot in te vluchten. Hij probeert zich het kleine gangetje in te persen en wordt 2x geraakt door Catherina Oeljanova. De eerste keer met een gewone pijl, daarna met een stompe pijl.

Sledge pakt een dolk en dreigt Grogan Dal te doden als de groep ze niet laat gaan. Een nieuwe impasse lijkt te volgen. Egon Xerinos cast snel swift etherealness op Grogan Dal. Deze verdwijnt. Daarna wordt het gevecht hervat. Sledge en Grinder gooien stenen en Ubaryn Vedil, Servel Domov en Catherina Oeljanova schieten pijlen. Tzar the Undying probeert weg te vluchten. Tamra Ivanova weet dat ze een paar seconde heeft voordat Grogan Dal terugkomt. Ze gaat onzichtbaar vlakbij staan. Als Grogan Dal verschijnt, raakt ze hem aan en cast dimension door. Ze neemt hem mee naar buiten de grot.

Ondertussen cast Egon Xerinos solid fog rond Tzar the UndyingVlad Nevitski creeert een ziekelijke mist in de grot, die de stone giants snel de das om doet. Ze gaan uiteindelijk knock-out met stompe pijlen.

Tzar the Undying is veel lastiger om gevangen te nemen, aangezien zijn wonden steeds weer helen. Met een rainbow pattern weet Egon Xerinos hem staande te houden, waarna een charm monster er voor zorgt dat hij zich aan de groep overgeeft.

De avonturiers verzamelen de gladiatoren in de grotopening. Ze ondoen hun van hun spullen, en boeien ze. Tzar the Undying wordt er heen geleid met de rainbow patternUndaris Quicksand blijkt dood. Waarschijnlijk is een bepaald magisch effect uitgewerkt, waardoor hij alsnog overleden is. Er ontstaat een discussie over het gevolg en het vervolg. Kunnen ze met 4 van de 5 gladiatoren, maar zonder hun opdrachtgever naar Pyarados (stad)? Hoe worden ze ontvangen? Mogen ze de gladiatoren zo behandelen?

Gwendolyn Kestral bedenkt dat ze wind walk kan casten. Vanaf hier kunnen ze waarschijnlijk in 8 uur naar de Plains of Purple Dust reizen. Om middernacht kan ze dit van Selune vragen. Na lang discussieren besluit de groep hier voor te gaan. De vervolgvraag is, wat te doen met de gladiatoren: vrij laten of geboeid achterlaten. Ze kiezen voor het laatste.

Yuiros Aenbras brengt de paarden naar het pad door Thazar Pass en stuurt ze de berg af. Azor Xamaroth en Undaris Quicksand worden ergens achter in de grot verstopt. Dan gaat de groep rusten en wachten tot middernacht.

Aan het eind van de middag, als het al begint te schemeren, horen ze paardengetrappel bij het begin van het dal. Yuiros Aenbras en Apsalom sluipen die kant op. Er is een groep van 6 ruiters aangekomen op de paarden die Yuiros had weggestuurd. Ze zijn bij de bosjes waar de paarden stonden en de gladiatoren kamp hadden. Ze vinden sporen van de gladiatoren en de groep en discussieren wat ze moeten doen. Vragen zich af of ze hulp kunnen vinden. 

De groep bestaat uit enigzins ervaren scouts of jagers, maar ze hebben nauwelijks uitrusting. Hun wapens zijn geimproviseerd. 2 van de 6 volgen de sporen richting de grot. Apsalom keert terug om de rest te waarschuwen. Yuiros Aenbras blijft bij de 4. 

In de groep ontstaat discussie. Moeten ze zich kenbaar maken aan de mannen, om ze misschien te helpen of aan te vallen, of moeten ze onopgemerkt blijven en zo snel mogelijk en stiekem Thay verlaten. Ze kiezen er voor onopgemerkt te blijven. Narfedwyn cast een illusie van een rotswand, met een kleine kronkelende grot, die snel doodloopt. In de grot stinkt het enorm. Ze blijft zich hier op concentreren, naast de rainbow pattern. De 2 volgen de sporen tot aan de grot, maar doorzien de illusie niet. Na een kort overleg keren ze terug. 

1 van de 2 lijkt sprekend op Yuiros Aenbras. Het zou zijn broer kunnen zijn, met een iets donkerdere huidskleur. Dit roept nieuwsgierigheid en achterdocht op bij de avonturiers

Terug aangekomen bij de paarden brengen ze verslag uit aan de andere ruiters. Ze discussieren: kunnen ze hier overnachten of moeten ze verder, aangezien The Griffon Legion in de pas rondvliegt. Ze kunnen zich niet voorstellen dat ze op zoek zijn naar ontsnapte slaven, maar ze zijn bang om gevangen genomen te worden.

Dan horen ze Apsalom weer naderbij sluipen. Ze vragen wie er is. Geen antwoord. Totdat Rosamaiin, die ook die kant op was geslopen, besluit zich voor te stellen. Apsalom laat een vloek van zijn lippen ontsnappen. Ze besluiten het gesprek maar aan te gaan. De ruiters zijn ontsnapte slaven van een paardenranch. Ook Yuiros Aenbras ziet de opvallende gelijkenis met één van hen. Het is net of hij in een spiegel kijkt. Hij stelt zich voor als Ketiz Ankh-Brass.

De slaven hopen dat de groep hen kan helpen om uit handen van The Griffon Legion te blijven of op zijn minst dat ze die nacht kunnen schuilen. Apsalom en Rosamaiin gaan terug naar de grot om te overleggen. Ze zeggen de slaven te wachten. 

Het overleg duurt lang. Uiteindelijk wordt besloten dat Gwendolyn Kestral de slaven naar The House of the Four Moons brengt, mits ze de waarheid spreken. Tegen de tijd dat de groep hier uit is, zijn de slaven met paarden al naar de grot gekomen. 

Gwendolyn Kestral cast zone of truth en onderwerpt de slaven aan een verhoor. Het is een groep nomaden uit Murghom. Ze zijn een aantal jaren terug gevangen genomen en als slaaf op een paardenranch aan het werk gezet. Ketiz Ankh-Brass vertelt over de herkomst van de nomadenstam. Deze kent zijn oorsprong een aantal honderden jaren terug toen een voorouder van Ketiz, waarnaar hij vernoemt is, als slaaf ontsnapte uit Thay. Waar deze slaaf vandaan kwam weet hij niet.

De ontsnapte slaven willen graag terug naar Murghom, naar hun stam. Als Gwendolyn Kestral aanbiedt ze mee te nemen naar een andere, veilige plek, om ze later op weg naar Murghom te helpen. Zijn ze blij verrast. Heel even doen ze een halfslachtige poging om Gwendolyn Kestral te overtuigen hun direct naar Murghom te brengen, maar ze accepteren haar aanbod vrij snel.

Zo gezegd, zo gedaan. Gwendolyn Kestral gaat 2 keer heen en weer met teleport en brengt de slaven naar The House of the Four Moons. De tweede keer neemt ze Yuiros Aenbras mee. In de tempel vraagt ze een nieuwe apprentice Mother Dyltharra Buelth voor haar te halen. Die verschijnt na een paar minuten. Gwendolyn Kestral legt haar kort de situatie uit, maar houdt de details voor haar. Ze vraagt of ze groep in de tempel kan houden, tot ze terugkeert van haar missie. Mother Dyltharra Buelth zegt toe goed voor ze te zullen zorgen.

Bij de tweede aankomst in de tempel wordt Gwendolyn Kestral gevraagd zich nogmaals bij Mother Dyltharra Buelth te melden om verslag te doen van de reis naar Thay. Yuiros Aenbras is mee. Hij heeft een brief voor zijn vader. Hij vraagt of iemand van de tempel naar paardenfokkerij Aenbras kan gaan met de brief. Gwendolyn Kestral praat Mother Dyltharra Buelth bij. Ze vertelt alles over hun bevindingen in Thay. Daarna keert ze met Yuiros Aenbras terug naar de grot.

Bij terugkomst besluit Yuiros Aenbras de paarden weg van de grot te leiden en sporen in de omgeving zo veel mogelijk te wissen om de kans op een ontmoeting met The Griffon Legion zo klein mogelijk te maken. Hij besluit verder het dal in te gaan om na zo'n 10 minuten de paarden achter te laten. Shando zorgt er voor dat een deel van de paarden geen sporen achterlaat en op de terugweg probeert Yuiros Aenbras zo goed mogelijk de overige sporen te verbergen.

Wanneer hij hier een paar minuten mee bezig is, hoort hij ergens boven zich het geklap van vleugels, onmiskenbaar van griffons. Hij besluit een potion of invisibility te drinken en razendsnel naar de grot terug te keren, met behulp van expeditious retreat. De groep overweegt hun opties en besluit de volledige grotopening af te sluiten en zichzelf binnen te sluiten. Shando cast een greater stone shape. Gespannen wachten ze af, maar er gebeurt niks. Dan is het middernacht en richt Gwendolyn Kestral zich tot Selune.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.