Aglarond

The Test (2)

12 nightal 1373

Na uren wacht en rust te hebben gehouden plannen de avonturiers een uitbraak. Ze scheiden de hobgoblins bij de geheime uitgang van de rest d.m.v. silent images. Narfedwyn maakt deze, begeleidt door de woorden: "blue torch". De hobgoblins worden redelijk makkelijk verslagen en ze vechten met de rest van de goblinoids om de bugbear te doden. Het is een lang en slopend gevecht waarbij de groep al hun resources nodig heeft. Uiteindelijk ontstaat er een patstelling waarbij de bugbear alleen over is en de groep zwaar gewond en zonder middelen. Ze trekken zich terug, maar blokkeren de uitgang. De bugbear valt aan en wordt afgeslagen. De groep trekt zich verder terug en besluit de weg naar buiten voor de bugbear vrij te houden omdat ze vrezen dat ze het in een volgende confrontatie afleggen.

De bugbear is geduldig en vertrekt op een gegeven moment. De groep besluit de rest van de dag en nacht af te wachten. Wel lopen ze het ondergrondse complex door opzoek naar clues en schatten. M.u.v. van een mw greataxe en een sierbijl blijken alle waardevolle spullen door de bugbear meegenomen. Ze vinden nog wat aantekeningen in het goblin. Op dat moment kan niemand dit lezen. Tenslotte vinden ze 6 elvenlijken.

<meta />

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.