Aglarond

The Test (1)

11 nightal 1373

's Ochtends worden de avonturiers opgehaald. Eldarion heeft nog een voorwaarde. Dat is dat er een half-elf uit het dorp met de groep meegaat om de bepalen of de groep te vertrouwen is. Zij stelt zich voor als Narfedwyn. Ze lopen een aantal uur en belanden in de voetheuvels van de Tannath Mountains. Hier laat Eldarion de groep achter. Hij stuurt ze verder naar het noordoosten een paadje af.

Dit pad loopt langs een helling. Hier worden ze overvallen door 12 goblins. Ze doden er 8, maar 4 ontsnappen. Ze lopen verder en zien dat het pad eindigt bij een overhangende rots. Hieronder bevindt zich een grotopening.

De groep verkent de grotopening. De grond is aangestampt en bedekt met bladeren. Sporen van de goblins eindigen hier. Apsalom en Matrim zoeken naar vallen en verkennen de grot. Ze zien twee kooien met dire apes. Apsalom struikelt over een tripwire de kooien vliegen open. Een gevecht met de apen volgt. De groep wint, maar is door een deel van de krachten heen. Ze vinden een verborgen luik in de grot. Hieronder is een schacht. Onderaan ligt een trap, deze hengelen ze op. Torsten Fordenfroth klimt als eerste naar beneden. De vloer in de gang blijkt een pittrap. Hij valt met trap en al naar beneden.

Apsalom klimt met behulp van touw naar beneden. Hij wordt beschoten door goblins die hem staan op te wachten. De goblins verschansen zich aan het eind van een gang en schieten op de avonturiers. Ze staan onder leiding van twee hobgoblins. Met veel moeite weet de groep de goblins te verslaan. Volledig door hun resources heen, moet de groep hun aanval op de grot staken. Hun terugweg wordt echter door hobgoblins via een geheime uitgang versperd. Ze verschansen zich. ’s Nachts wordt de groep nog lastig gevallen door goblins, die ze met hete kooltjes bekogelen. Dit heeft verder nauwelijks effect.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.