Aglarond

The Grail (3)

3 Nightal 1373

De avonturiers vertrekken. Ze kunnen vandaag in Furthinghome komen. Ze worden echter overvallen door een groep bandieten, die mogelijk van The Fang komen. De bandieten hadden het gemunt op de paarden. Ze overleven de overval ternauwernood en nemen één van de bandieten gevangen. Een deel van de paarden vlucht echter en het kost ze veel tijd om deze terug te vinden. Hierdoor redden ze Furthinghome niet deze dag. Ze overnachten in Orlthar. Onderweg leveren ze de bandieten uit aan een patrouille. In Orlthar ontdekt de groep dat er onlusten zijn in The Fang en pauwen in Furthinghome. Ze leggen contact met een priester van Valkur en kopen wat diensten in, in de vorm van cure light wounds.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.