Aglarond

Drie vragen kunnen ze aan Garret Craddle stellen. Het worden:

“Wie ontmoette je tijdens the Feast of the moon bij de rioolbuis onder de vuurtoren?”: Yllfigir.

“Wat was de inhoud van je ontmoeting met Yllfigir?”: overdracht.

“Hoe bereik je Yllfigir?”: geen idee.

De groep besluit het lijk van Garret Craddle een week te laten bewaren.  Daarnaast willen ze nog een keer met de zakkenroller praten (Dersin). Sergeant Telstar vindt dit goed. Ook geeft hij aan dat Tulin Farweather contact heeft gezocht met Torsten Fordenfroth over een verdachte buitenlander. Ondertussen wordt Maelthas aan de charter toegevoegd. Uit de ondervraging van Dersin blijkt dat hij de beurs met briefje van Garret Craddle had gestolen. Garret Craddle was dronken en sprak over zijn eerste smokkelklus. Ze spraken elkaar veel in een louche kroeg: The Bold Griffon. Onderwijl was Buck Sfiz weer bij Tulin Farweather. Deze vluchtte naar de guards, maar Buck Sfiz redde zich er bluffend uit.

Apsalom gaat naar The Bold Griffon. De rest naar Tulin Farweather. Vroeg op de middag was het nog te rustig in de kroeg, dus Apsalom zou later terugkeren. Ondertussen had de groep een goed gesprek met Tulin Farweather. Ze verzekerden hem dat hij geen last meer zou hebben van de buitenlander. Daarnaast kwamen ze meer te weten over de handel met YllfigirYllfigir heeft via Tulin Farweather een magisch voorwerp, een Hoorn des Overvloeds, verstuurd naar een wizard in Glarondar. Deze man heet Winn Kardzen. Hij overhandigt een invoercharter voor het item. Deze is waarschijnlijk vervalst, maar de groep kan het niet van echt onderscheiden. De karavaan met het voorwerp is 1 Nightal direct vertrokken. De groep informeert de guards hierover. Deze vragen hen achter het voorwerp aan te gaan, terwijl zij navraag doen naar Yllfigir.

Ze besluiten zo snel mogelijk te vertrekken. Ze moeten echter eerst contact leggen met Apsalom. Dit lukt pas aan het eind van de middag. Yuiros Aenbras is naar zijn ouderlijk huis; zijn vader is paardenfokker en woont een eindje buiten de stad. Mogelijk kunnen ze hier paarden lenen. Tegen het eind van de avond is iedereen bij paardenfokkerij Aenbras.

<meta />

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.