Aglarond

Die nacht horen de avonturiers geluiden dichtbij in het bos. De volgende ochtend gaat Matrim op onderzoek uit. Hij stapt in het web van monstrous spiders zo groot als een paard. Een kort gevecht volgt. Wanneer Matrim zich terug trekt doet de monstrous spider dit ook. Er zitten nog meer monstrous spiders en de groep laat ze met rust. Ze volgen de sporen van de karavaan van Farweather Trading Company en na een paar uur halen ze deze in.

Ze spreken met de karavaanleider (Joe Portar). Hij laat ze het kistje waar de Hoorn des Overvloeds in moet zitten zien. Deze blijkt leeg, op een gevouwen papiertje na. Het papier heeft de vorm van een hoorn. Buck Sfiz herkent het handschrift op het papier als de zijne. Het betreft een aantekeningen vel voor zijn vermiste recept, maar niet het recept zelf.

Joe Portar vertelt over goblin sporen die zijn groep de ochtend van 8 Nightal bij hun paarden hadden gezien. Er leek niets te missen, maar nu blijkt dit toch het geval. Ze gaan terug naar die plek om sporen te volgen. De groep loopt vooruit.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.