Aglarond

The Chase (2)

7 en 8 nightal 1373

De volgende dagen reizen de avonturiers verder door het Yuirwood zonder noemenswaardige gebeurtenissen of ontmoetingen. Aan het eind van 8 Nightal (de derde dag lopen) hebben ze de karavaan van Farweather Trading Company nog niet ingehaald. Volgens de schattingen zou dit wel moeten. Yuiros Aenbras controleert de sporen en komt tot de conclusie dat ze ongeveer een uur achter liggen. Ze besluiten te overnachten en zich niet verder te vermoeien.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.