Aglarond

The Chase (1)

6 nightal 1373

De verhoren van de vorige dag duurden tot diep in de nacht en de avonturiers vertrekken een klein beetje later dan anders. De dag verloopt rustig. Naarmate ze verder van Mesring afkomen wordt het Yuirwood steeds dichter begroeid. Aan het begin van de avond, tijdens de eerste wacht wordt de groep overvallen door 8 nighthunters.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.