Aglarond

De avonturiers komen deze dag aan in Mesring. Terwijl ze informatie inwinnen over de karavaan van Farweather Trading Company (20 man sterk, zwaar bewapend, vandaag vertrokken) wordt Buck Sfiz voor de tweede maal in een week gerold. Hij komt er vrij snel achter en een achtervolging op een mooie vrouw volgt. De vrouw is in staat tot spellcasten en ze wordt onzichtbaar. Ze lijkt een kelder onder een huis in te vluchten. In de kelderruimte is een geheime deur.

De kelderruimte was bedoeld als valstrik om de groep op te sluiten, maar dit wordt verijdeld. De vrouw wordt gedood. Daarna besluit de groep de kelder verder te onderzoeken. Er hangt een vreemd magisch aura. Ze verkennen de ruimte achter de geheime deur voor een deel. Verzwakt door het gevecht en op hun hoede voor vallen en andere magische effecten (op de geheime deur zat een val), besluiten ze om die avond niet verder te gaan. Buck Sfiz constateert dat de vreemde magische aura wild magic is.

Buiten heeft zich inmiddels een menigte verzameld. De lokale militia verhoort alle groepsleden en spreekt Torsten Fordenfroth aan op het gedrag van de groep (spellcasten etc.). Ze worden verzocht het dorp de volgende dag te verlaten om de gemoederen te laten bedaren. Ze laten de paarden achter in de Horse and Cart Inn en betalen voor 10 dagen. Afgesproken wordt dat na die 10 dagen, de paarden nog 30 dagen worden verzorgd (tot 15 Hammer). Duurt het langer voor de groep terugkomt, dan worden ze (mogelijk) verkocht.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.