Aglarond

De avonturiers lopen een dag terug en eindigen in de grot. Deze is zoals door hen achter gelaten.

De volgende dag lopen ze onder leiding van Narfedwyn naar haar dorp: Tanyuir. Narfedwyn wordt uitgenodigd bij de lord van het dorp: Eifion Ellis. Hij vraagt naar het opereren van de groep en vertelt over de vermissing van de dochter van de lord van een nabijgelegen dorp (Tilbron): Duladora Trameldor.

Besloten wordt dat de groep tijdens de avond naar de menhircirkel wordt geleid. Hierover worden ze geïnformeerd tijdens de avondmaaltijd. Tijdens deze maaltijd wordt het het volgende over de cirkel verteld:

Het is een onderdeel van een teleportatienetwerk van een oud rijk van star-elven (de Yuir). Het leidt waarschijnlijk naar een mausoleum. Er zijn de afgelopen weken verschillende monstrous humanoids in verdwenen: eerst (hob)goblins, later orcs. De Hoorn des Overvloeds is hier waarschijnlijk en Duladora Trameldor ook.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.