Aglarond

The Mucklestones massacre
27 hammer

Die ochtend cast Gwendolyn Kestral blindsight en fly. Ze verkent de ruines in Mount Nirg, maar vindt niemand. Vervolgens cast ze mass align weapon, dan verlaat ze de andere avonturiers. Ze gaat naar The House of the Four Moons om Eirthas Gelebraes op te halen en mee terug te nemen naar de ruines. 

Eirthas cast analyze portal en verkent de portals. De actieve portal, waar de demons gebruik van maakte, leidt naar een winters bos. Dit lijkt op basis van klimaat en vegetatie noorderlijker te liggen. Het zou het Rawlinswood of The Forest of Lethyr kunnen zijn. Overal in het bos staan menhirstenen. Er lijkt geen patroon in te zitten. Achter de portal ziet hij veel demonen, waaronder een marilith, een hezrou en meerdere vrocks en arrowdemons. Ze lijken zich te richten op iets buiten het zichtveld van [[Eirthas Gelebraes]], maar de arrowdemons houden ook de portal in de gaten.

De andere portal functioneert niet en zal gerepareerd moeten worden. Dit zal 3 tot 10 dagen in beslag nemen. Achter de portal ziet [[Eirthas Gelebraes]] een oude stervormige ruimte. De architectuur is vergelijkbaar met die van de ruines en lijkt dus van de Imaskari te zijn. In de ruimte ziet hij een groep Thayans, tenminste 5 Red Wizards en 2 in armor.

Eirthas Gelebraes geeft aan dat hij, of iemand anders van de Simbulmyn de portal kan repareren. De groep overweegt om ondertussen de demons aan te vallen, al lijkt de uitdaging wat te groot. Na tientallen minuten cast Eirthas nogmaals analyze portal. Hij ziet een gevecht starten waarbij een komeet op de marilith valt en deze verwondt.

De groep bereidt zich kort voor met een paar spreuken en gaat dan door de portal om zich in het gevecht te mengen. [[Eirthas Gelebraes]] sluit de portal achter de groep. Op de plek aangekomen zien ze de gruwelijkheid van de plek: Op een openplek in een bos staan tientallen menhirstenen. Aan iedere steen zit een zwaar verminkt lijk van een humanoid geketend. Op één steen na, hieraan zit een zwaar verminkt, maar levend, mens geketend.

De ondergrond van een deel van de open plek is veranderd in een ijsvlakte, vol met scherpe uitsteeksels die de demons verwonden. Op andere plekken bewegen planten door de sneeuw. Ze hinderen de beweging van de demons. De demons zijn in gevecht met druides, dieren, treants en een wizard

Sealmyd, Apsalom en Rosamaiin raken in gevecht met 3 arrowdemons, terwijl Gwendolyn Kestral boven het gevecht rondvliegt, de druides helpt en dretches doodt met celestial brilliance en Shando met, onder andere, het summonen van een greater earth elemental probeert te verijdelen dat de vrocks hun sinistere dans afronden. De gevolgen hiervan zijn de groep niet bekend, maar dit kan niet goed zijn.

De groep rekent af met de arrowdemons, terwijl Shando hulp krijgt van één van de druides en voorkomt dat de vrocks schade aan kunnen richten. Ondertussen hakt de marilith met zes armen en zwaarden de druides in mootjes. Gelukkig hebben zij zich goed voorbereid. Met last breath zorgen zij ervoor dat 2 van hun companen niet dood blijven, maar snel weer terugkeren in de vorm van halflings. Bij de strijd met de hezrous sterven twee dieren. 

De marilith is de laatste die overblijft, samen met een paar vrocks. Door een dimensional anchor van de wizard kan ze zich niet terugtrekken. Ze wordt omsingeld door de avonturiers en de druides en wordt uiteindelijk ook gedood. De vrocks vluchten.

Na het gevecht ontfermen twee druides zich over de verminkte man, die aan een steen is geketend, terwijl de treants veranderen in eiken. De twee in halflings veranderde druides en de wizard blijven met de groep praten, terwijl één van hen de andere druides naar een andere plek in het bos stuurt om "te helpen". De drie stellen zich voor als Harl of the Old Grove, Andror of Deepspring en Fodel Marsk.

De druides behoren tot de Circle of Leth. Zij beschermen het Rawlinswood, The Forest of Lethyr en The Great Dale dat er tussen in ligt. Ze vertellen de groep dat waar ze zich nu bevinden The Mucklestones wordt genoemd. Deze plek is een knooppunt van portals. Elke menhirsteen brengt je naar een andere plek. De meeste naar een locatie in de buurt, maar sommige ook naar alle windhoeken van Faerun. Er is ook een steen die in verbinding staat met het Yuirwood.

Deze plek is ongeveer 2 maanden terug aangevallen door demons en bezet. De druides vertellen dat de problemen met de demons ongeveer een jaar geleden zijn ontstaan, nadat ze Dun-Tharos hadden heroverd op The Rotting Man en de Blightlords. Dun-Tharos is een oude Narfell ruine, bekend om zijn demonbinders. Tijdens de ontzetting is er kennelijk iets in gang gezet, waardoor demons die in de ruine opgesloten zaten, konden ontsnappen. Dit heeft een kettingreactie veroorzaakt van demons die uit meerdere Narfell ruines in de omgeving zijn ontsnapt. De demons hebben zich min of meer verenigd en hebben ook goblinoids uit het noorden onder zich geplaatst. De Circle of Leth is nu al bijna een jaar met ze in gevecht.

De demons kwamen op deze plek via een portal in Dun-Tharos, die in verbinding stond met een van de menhirstenen. De wizard, [[Fodel Marsk]], heeft deze tijdens het gevecht gesloten. Zij hebben de hier aanwezige druides gemarteld, gedood en verminkt. Alleen de leider, Briartan, hebben ze in leven gelaten. Nu hij wat is opgelapt door zijn cirkelgenoten, kan de groep zien dat hij aardig capabel is.

Dat het 2 maanden heeft geduurd voordat de Circle of Leth een tegenaanval heeft ondernomen, komt doordat ze de hulp van een wizard nodig hadden om de portals te sluiten. Ze hebben [[Fodel Marsk]] gevonden, maar hij moest zich eerst voorbereiden. Fodel komt uit Uthmere. Dit kleine stadje is aan de Easting Reach is de grootste plaats in The Great Dale.  

Naar eigen zeggen is Fodel een echte 'townwizard' en de machtigste van The Great Dale. Hij heeft zijn ervaring op gedaan door de omgeving te verkennen, zonder al te veel in de oude ruines los te maken. Fodel vertelt niet alleen over zichzelf, maar ook nog wat over The Great Dale. Het belangrijkste nieuws is dat de laatste tijd geen boten meer naar Uthmere komen van de Easting Reach. Fodel weet niet waar het vandaan komt, maar hij vreest dat het in verband staat met de demons. 

De halflings geven aan dat er nog een kans is dat de demons deze dag nog terug komen, al denken ze dat dit niet waarschijnlijk is. Vanaf de volgende dag zijn ze hier voorlopig even veilig. De groep biedt aan tot die tijd te blijven. Dit wordt dankbaar aanvaard.

Apsalom stuurt een bericht naar [[Eirthas Gelebraes]] waarin hij meldt dat het gevecht goed is gegaan, dat ze bij de Circle of Leth zijn en hier nog een dag blijven. Hij vraagt ook of Eirthas wil starten met het repareren van de portal. Eirthas geeft aan hier mee te starten.

Die avond sluiten Gwendolyn Kestral en Briartan een deal om informatie te delen en mogelijk samen te werken om de balans in Rawlinswood en The Forest of Lethyr en vrede in Aglarond te herstellen. 

View
Portals of possibilities
25 en 26 hammer 1375

Die ochtend cast Gwendolyn Kestral wind walk op de avonturiers. Daarna cast ze find the path. Ze gaan op zoek naar Aglaronds verste klif. Selune leidt ze naar een klif ten zuidwesten van Delhuntle.

Hier vinden ze een menhircirkel. Shando onderzoekt de cirkel en krijgt het gevoel dat de klif weerstand biedt als hij de cirkel wil activeren. Hij besluit niet door te zetten en gaat opzoek naar spirits in de omgeving. Zo ontdekt hij meerdere spirits in de klif, waaronder 1 grote. 

Narfedwyn gebruikt tongues om in het terran de spirit aan de spreken. Na een beetje aandringen komt het binnenste van de menhircirkel in beweging. Dit blijkt een reusachtige thomil

Ze vragen hem doorgang, maar hij weigert dit te verlenen. Hij is hier honderden jaren geleden geplaatst door Arashella, een star elf, om de nakomelingen tegen zichzelf in bescherming te nemen. Aan de andere kant van de portal bevinden zich abberations, een gevaar voor de omgeving. En de portal mag dus niet gebruikt.

De groep respecteert de thomil en gaat weer. Allereerst gaan ze naar Relkaths Foot. Hier spreken ze kort met Dervila Greenbow over de cirkel en de thomil. Dit was haar onbekend. Ook hebben ze het over de Sunglade. Deze raakt al aardig in ere hersteld. Maelthas helpt hier nog steeds.

Vervolgens gaan ze naar Velprintalar. Hier informeren ze Mother Dyltharra Buelth en high-captain Hover Seawind. Daarna vliegen ze door naar het midden van Thesk. Met find the path gaan ze naar Mount Nirg. Hier moet een portal naar Sonjars tower zijn.

Als ze in de buurt lijken te zijn, zien ze demons. Deze bevinden zich rond een oude ruine, midden op de bergwand van Mount Nirg. [[Yuiros Aenbras]] en Shando gaan onzichtbaar en met wind walk de ruine verkennen. Het lijkt een Imaskari ruine te zijn. In de ruine bevinden zich meerdere grote(re) en kleine demons. De kleine zijn de gangen van de ruine uit aan het hakken en breder aan het maken. Op basis van de brokstukken, concluderen ze dat de demons van binnen naar buiten zijn gebroken. Gwendolyn Kestral cast lore of the gods. Ze weet nu alsnog om wat voor demons het gaat: dretches, een vrock, een hezrou en een glabrezu.

[[Yuiros Aenbras]] en Shando keren terug naar de rest van de groep. Ze staan net buiten zicht van de ruines, hoger op de bergwand. Yuiros besluit de ruines vanuit een schuilplaats te gaan observeren. Op een gegeven moment ziet hij nog 2 vrocks uit het dal omhoog komen naar de ruines. 

Kort daarna verschijnen er plotseling vrocks en quasits rond [[Yuiros Aenbras]]. Ze vallen hem aan. Narfedwyn cast mass suggestion en laat de demons een vrock doden. Dit werkt. Er verschijnt ook nog een hezrou. De quasits gaan dood door celestial brilliance van Gwendolyn Kestral, maar de vrock en de hezrou vechten hard terug. Shando summoned een greater earth elemental die er flink op in slaat. De beide demons verdwijnen vervolgens (zwaar) gewond. 

De groep besluit er achteraan te gaan de ruine in en Shando stuurt de elemental die kant op. Met dimension door neemt Gwendolyn Kestral de rest mee naar het binnenste van de ruine. 

Hier worden ze van weerzijde belaagd door dretches, maar die zijn niet opgewassen tegen de celestial brilliance. Ze lopen vanuit de ruines verder het binnenste van de berg in. Hier zijn de overige demons.

De glabrezu probeert een deal met de groep te sluiten, maar die besteden hier geen aandacht aan. [[Yuiros Aenbras]] doodt met een pijl de zwaargewonde hezrou.  Vervolgens cast de glabrezu confusion. Apsalom is onder invloed. Ook is hier een succubus, die [[Yuiros Aenbras]] en Sealmyd probeert te verleiden met haar de liefde te bedrijven, met een suggestion. Beide weten dit uiterst verleidelijke idee te weerstaan. De greater earth elemental en de verwarde Apsalom vallen de glabrezu aan en doden hem. Sealmyd doet hetzelfde met de succubus. De vrocks vluchten met greater teleport

Vervolgens valt de verwarde Apsalom Gwendolyn Kestral aan. De groep springt er op en houdt Apsalom in een houdgreep totdat de spreuk is uitgewerkt.

Vervolgens gaan ze de ruines verkennen. Waar het gevecht met de demons plaatsvond, zitten runes van 2 portals. 1 daarvan is actief en door de demons gebruikt. Rosamaiin ontdekt op basis van de sporen dat deze 2 kanten op gebruikt kan worden.

Een ruimte terug bevinden zich 2 geheime deuren die naar parallele ruimtes leiden. In de eerste ontdekken ze 2 drow. Ze verassen de drow en gaan vervolgens het gesprek aan. Wanneer de drow doorhebben dat ze niet met Thayans te maken hebben, praten ze. De drow zeggen uit Phaundakulzan te komen. Een stad die onder Thesk ligt. Ze zijn hier om vanaf de bergwand, met een oude omgebogen sterrenkijker, het dal in de gaten te houden. Hun doel is de Red Wizards in de gaten te houden voor hun meesteres: Ecxonia. Ze doen dit al meerdere maanden en zien alleen handelskaravanen langs komen. Al is niet alle handel legaal in Thesk.

Ze zijn hier gekomen met een hele lange wenteltrap die mijlen de diepte in gaat. Het zou zo'n 1,5 dag lopen zijn naar Phaundakulzan

Een dag eerder zijn de drow verrast door de demons, die opeens in de ruines verschenen. Van de 5 oorspronkelijke leden zijn 3 toen naar Phaundakulzan gegaan. De 2 andere zijn dus achtergebleven om het in de gaten te houden.

De groep sommeert de drow om terug te gaan naar Phaundakulzan. Apsalom maakt nog snel een afspraak met de woordvoerder van de drow, vermoedelijk wizard, om relevante informatie over Red Wizards uit te wisselen.

Achter de andere geheime deur bevindt zich een oude aerie. Hier vinden ze verder niks.

Ze gaan naar de ruimte met de portals. Shando onderzoekt of hij er iets over te weten kan komen. Dit lukt het helaas niet. Het is immers geen menhircirkel. Apsalom stuurt daarom sending naar Eirthas Gelebraes: "Hebben actieve en gebruikte portal naar Abyss gevonden. Demons verslagen, geen middelen tot analyse of sluiting. Hulp gewenst, teleportkamer Tempel Selune voor contact." Hij antwoordt: "Ik neem aan dat analyse of sluiting van de portal gewenst is. Ik zal me voorbereiden. Morgenochtend kom ik naar The House of the Four Moons.

Hierna gaan ze rusten. De nacht verloopt rustig. Er verschijnen geen demons.

View
Divine communication
23 & 24 hammer 1375

Gwendolyn Kestral heeft meerdere communes en divinations voorbereid. Samen met de andere avonturiers bereidt ze de vragen voor, die ze Selune willen stellen. 

De volgende vragen worden gesteld en antwoorden worden gegeven gedurende twee dagen:

Q: "Is Hijo een lich?", A: "Ja."

Q: "Sprak Hijo de waarheid over Sonjar's Tower?", A: "Ja."

Q: "Heeft Hijo de Red Wizards en Sharites geïnformeerd over wat er tussen ons heeft voorgevallen in de Ruins of Karghuin?", A: "Nee."

Q: "Is Hijo van plan de Red Wizards te informeren over wat er tussen ons heeft voorgevallen in de Ruins of Karghuin?", A: "Onzeker."

Q: "Hebben de Red Wizards of Sharites de phylactery van Hijo?", A: "Ja."

Q: "Doen we er verstandig aan om eerst naar de Ruins of Karghuin te gaan om meer informatie te verzamelen i.p.v. direct naar Sonjar's Tower te gaan?", A: "Onzeker."

Q: "Is het doel van de Sharites en Red Wizards in Sonjar's Tower hetzelfde?", A: "Nee."

Q: "Is het verstandig dat wij binnen 10 dagen naar Sonjar's Tower gaan?", A: "Onzeker."

Q: "Dateert de originele Mirror of Opposition uit de tijd van de Imaskari?", A: "Ja."

Q: "Heeft Hijo belangrijke informatie over de Mirror of Opposition die wij niet weten?", A: "Nee."

Q: "Was de locatie van Sonjar's Tower al bekend bij iemand van de Royal council, voordat wij er iets over wisten?", A: "Nee."

Q: "Hebben de Sharites of Red Wizards in Sonjar's Tower mee dan één lich onder hun controle?", A: "Nee, geen lichs."

Q: "Hebben de Sharites of Red Wizards één of meer tainted mirrors of opposition in bezit?", A: "Nee".

Q: "Zijn de Thayans die gevlucht zijn uit de mansion van wijlen Lord Vaughn toen wij hier op zoek gingen naar Sirwa Vaughn rechtstreeks betrokken bij de tainted Mirror of Opposition?", A: "Nee."

Q: "Is Sonjar, als creature, nog actief?", A: "Nee."

Q: "Welke voorbereidingen zijn verstandig wanneer we Sonjar's Tower in de komende week willen verkennen?", A: "Het is verstandig om een woord of drie in de taal van de Imaskari te spreken."

Q: "Hoe ziet de phylactery van Hijo er uit?", A: "Een gouden kistje met paarse ingelegde juwelen."

Q: "Is de phylactery van Hijo in Sonjar's Tower aanwezig?", A: "Nee".

Q: "Zijn ze in Sonjar's Tower voorbereid op onze komst in de komende dagen?", A: "Nee."

Q: "Kunnen spells van de teleportation subschool door mij of mijn groepsgenoten gecast worden in Sonjar's Tower?", A: "Ja."

Q: "Zijn de Red Wizards of Sharites in Sonjar's Tower humanoid creatures?, A: "Ja."

Q: "Komen we strong undead tegen in Sonjar's Tower?", A: "Ja."

Q: "Zijn er magische traps in Sonjar's Tower?", A: "Ja."

Q: "Kunnen we binnen 24 uur gevaar verwachten van Hijo, wanneer wij de toren bezoeken?", A: "Onzeker."

Q: "Zitten er mensen in Sonjar's Tower die meer kunnen vertellen over het ritueel om de Mirror of Opposition te corrumperen?", A: "Nee."

Q: "Zit er een portal in Sonjar's Tower naar de Shadow Plane?", A: "Nee."

Q: "Zijn er clones van de tainted Mirror of Opposition actief in Aglarond?", A: "Nee."

Q: "Kunnen wij Sonjar's Tower beïnvloeden met shape-spells?", A: "Ja."

Q: "Zijn er good-aligned creatures in Sonjar's Tower aanwezig?", A: "Nee."

Q: "Zijn er legendary items aanwezig in Sonjar's Tower?", A: "Nee."

Q: "Heeft Sonjar's Tower ingangen waarvan de aanwezigen niet weten?", A: "Ja."

Q: "Heeft de tainted Mirror of Opposition te maken met de verdwijning van The Simbul?", A: "Indirect."

Q: "Heeft de tainted Mirror of Opposition te maken met een invasie van Thay?", A: "Indirect."

Q: "Werd de tainted Mirror of Opposition als defensief middel gebruikt bij Brightstone Keep?", A: "Nee."

Q: "Hoe kunnen we de ingang van Sonjar's Tower, waar de daar aanwezigen niet van weten, vinden?", A: "Zoek op Aglaronds verste klif of in de hoogste berg. Zoek in de bergen van het ene buurland en onder de berg van het andere buurland."

Q: "Hoe moeten we deze ingangen gebruiken?", A: "Met reparatiewerk zijn deze ingangen te activeren."

Gwendolyn Kestral trakteert  The House of the Four Moons nog op wijn, voor het ongemak dat de groep heeft veroorzaakt de laatste dagen. Ook doneert ze goud. Daarnaast realiseert ze een nieuwe word of recall voor [[Yuiros Aenbras]] en een nieuwe celestial brilliance.

Gwendolyn Kestral krijgt te horen dat de moeder van Matrim eindelijk van haar lycanthropy af is. Ze is angstig, verlegen en schaamt zich voor zichzelf. Daarnaast rouwt ze om haar zoon en man. Gwendolyn spreekt wat bemoedigende woorden en neemt haar mee naar Apsalom.

De tweede dag gaat de groep Velprintalar in om spullen te verkopen en kopen. Rosamaiin en [[Yuiros Aenbras]] halen Acalan en de griffon van Yuiros op uit Fort Emmech.

Apsalom heeft nog contact met High-captain Hover Seawind. Die spreekt over gevaar voor Aglarond op drie plekken: de Sons of Hoar in Altumbel, de onrust met goblinoids en een mogelijke invasie van Thay in de [[Tannath Gap]] en de [[Tannath Mountains]] en de heftige aanvallen van ondoden uit de Umber Marshes.

Die dagen bekeert Apsalom zich expliciet tot Selune.

View
Ruins of Karghuin (1)
22 hammer 1375

De volgende ochtend gaan de avonturiers lopend terug naar de ingang van de Ruins of Karghuin. Hier zien ze geen nieuwe sporen. Yuiros Aenbras sluipt voorzichtig richting de ingang op te scouten. Er gaat een trap naar beneden, daarachter zit een deur. Hij wenkt de rest.

Al hij de deur opent en naar binnen stapt komt een deel van de wapens en harnassen die hij zich hangen in beweging. Het zijn dread guard. Ook wordt hij doelwit van dispel magic. Dit wordt door zijn ring gecounterd. Als Kyra Palphramond, Shando en Gwendolyn Kestral later ook naar binnen gaan, worden ook zij doelwit van dispel magic en komen er meer harnassen en wapens in beweging. Ook Gwendolyn Kestral countert de dispel magic en de monsters worden relatief eenvoudig verslagen.

Links is een deur en rechts een gang. Achter de deur zit een omvangrijk strong magisch aura, ontdekt Shando. Ze besluiten rechts te gaan. Er is geen licht. Yuiros Aenbras heeft darkvision en scout vooruit. Er zijn meerdere deuren. De eerste leidt tot een gang die al heel lang niet meer is gebruikt. De tweede is gebarricadeerd. Achter deze deur is ook een omvangrijk strong magisch aura (conjuration).

Tussen beide deuren is een gang. Yuiros Aenbras verkent de gang. Hij passeert een doorgang naar een ruimte met een waterbekken. Rond het bekken liggen allemaal menselijke botten. Als hij verderloopt gaat de gang om een hoekje en wordt het breder. Hier komt Yuiros Aenbras vast te zitten doordat aan weerzijde stenen deuren van boven dichtvallen. De muren beginnen naar elkaar toe te schuiven.

De anderen horen dit, maar zijn te ver weg om wat te doen. Als ze bij de dichtgevallen deur aangekomen zijn, beginnen de muren al weer terug te schuiven. Daarna gaan de deuren open. Yuiros Aenbras is weg. Wel ontdekt Shando nog een lingering aura van conjuration magic. Yuiros heeft word of recall gebruikt.

In The House of the Four Moons aangekomen vraagt Yuiros Aenbras de dienstdoende apprentice om iemand te halen. Hij moet bericht sturen naar Gwendolyn Kestral. Even later Sera Lafalet. Na een korte uitleg van Yuiros Aenbras cast ze sending en stuurt ze een bericht naar Gwendolyn Kestral: "Gwen, ik heb een verloren schaap van je. Hij wil graag terug. Kun je hem komen halen? Het is Yuiros, trouwens." Gwendolyn antwoordt: "Het arme verloren schaap… Ik kom er straks aan. Kun je ook een wand of detect snares and pits regelen ondertussen?" 

Hierop stuurt Sera Lafalet Yuiros Aenbras naar de Masters of the Yuirwood. Hier kan hij een wand kopen. Gwendolyn Kestral tekent een aantal symbolen op de muren en de vloer. Daarna bestudeert ze de gang nauwkeurig. Na een uur teleporteert ze heen en weer. Yuiros Aenbras neemt ze mee terug.

De groep besluit de val te ontwijken en een bypass te zoeken. Ze kiezen voor het gangetje waar al lang niemand meer is geweest. Aan het einde van de gang is nog een deur. Er zit geen val op en Kyra Palphramond doet hem open. Achter de deur zit een kamer. Het was ooit waarschijnlijk een luxe slaap- en werkvertrek, maar de meubels zijn allemaal half vergaan. Er staan drie contstructs in de ruimte: helmed horrors. Een van de 3 heeft een kwaadaardig voorkomen. Deze gaat d.m.v. dimension door achter de groep staan bij Gwendolyn Kestral. De andere stappen voor de deur met Kyra Palphramond in gevecht.

Gwendolyn Kestral wordt eerst gemist en wisselt snel met Yuiros Aenbras. De helmed horrors delen vervolgens wel veel rake en harde klappen uit met hun magische greatswords. Yuiros Aenbras en Kyra Palphramond raken zeer zwaar gewond ondanks/dankzij verschillende cures. Als Shando tegen het eind van het gevecht zijn protection devotion gebruikt, raken de helmed horrors minder vaak en minder hard. De monsters blijven zelf lastig te raken, maar worden uiteindelijk verslagen. In de kamer zit een geheime deur waarachter een kast met wat schatten is.

De groep discussieert over het vervolg. Ze willen zo min mogelijk middelen gebruiken, omdat ze het gevoel hebben dat hen nog veel te wachten staat. Ze verkennen hun mogelijkheden: Kyra Palphramond detect evil en vindt een aura achter de gebariccadeerde deur. Narfedwyn cast detect secret doors. Zij ontdekt 2 geheime deuren in de ruimte met het waterbekken. 

De eerste deur is ook zonder magie vrij eenvoudig te vinden. Hierachter loopt een gangetje naar een hendel. Achter de tweede deur zit een portal, die leidt naar een kleine ruimte met een zelfde hendel. Ze besluiten de hendels met rust te laten en openen de gebariccadeerde deur.

Hierachter zit een grote ruimte. In de ruimte zijn geketende gevangen: mongrelfolk en een troll. Aan de manier waarop de laatste vast zit en de hoeveelheid geronnen bloed op de grond, leiden ze af dat de troll zwaar gemarteld wordt. De gevangen zijn in slechte staat, maar een van de mongrelfolk is in staat om vragen te beantwoorden. Hij vertelt dat deze groep, samen met nog veel meer mongrelfolk gevangen is genomen door een necromancer. De necromancer is misschien zelf ook wel undead. Ze zitten hier langer dan een maand, maar zijn het besef van tijd kwijt. De necromancer heeft een deel van de groep weggehaald, deze hebben ze nooit meer teruggezien. 

Hij komt elke dag voor de troll. Dan hakt hij zijn hand af, en begint vel en vlees te verwijderen. De vingerkootjes neemt hij mee. Gwendolyn Kestral heeft wel eens gehoord over de Black Lore of Moil. Duistere magie, waarmee negative energy aan spells kan worden toegevoegd met behulp van botjes.

De mongrelman weet nog te vertellen dat de necromancer een zwarte robe draagt. Daarop staat een teken: een skelethand die een paarste steen vasthoudt, waarop een 4-puntige ster is gegraveerd. Ook hier weet Gwendolyn Kestral wat van met behulp van lore of the gods. Dit logo is van Sonjar. Een oude magiër uit het oude Imaskar.

Ze bevrijden een aantal mongrelfolk en geven hen een koevoet om de rest te bevrijden. Daarna kunnen ze zichzelf in veiligheid brengen of wachten. Ze waarschuwen voor de dread guard bij de in-/uitgang.

Vervolgens gaan ze met de troll in gesprek. Ze willen hem vrijlaten mits hij meehelpt tegen de necromancer en nooit meer humanoid opeet. Hij stemt toe, al had hij waarschijnlijk overal mee ingestemd. De troll wil zo ver gaan voor zijn vrijlating, dat hij er zelfs voor in is, om zijn hoofd af te laten hakken. Gelukkig kan Narfedwyn knock en komt hij vrij eenvoudig uit zijn boeien.

De ruimte heeft geen deuren of geheime deuren, dus ze gaan terug naar het begin. De val laten ze liever nog links liggen. Hier sturen ze de troll vooruit. Er volgt een dispel magic, maar hij heeft geen magie actief en er worden 2 dread guard geactiveerd. Deze worden eenvoudig verslagen. Hij doet de deur open, waarachter een enorme ruimte te zien is en een paar ondode mongrelfolk. Het zijn dread warriors. De dimensies van de ruimte kloppen niet, want dan zou deze ruimte buiten uitkomen, maar blijken geen illusie. Een dread warrior stapt in gevecht met de troll, waarna hij in opdracht van Gwendolyn Kestral de deur weer dicht doet. De dread warrior wordt eenvoudig verslagen.

Narfedwyn cast arcane sight en ontdekt dat de ruimte achter de deur een extradimensional space is. Op Faerun is de ruimte veel kleiner. Dit geldt ook voor de ruimte waar de gevangen zaten.

Ze besluiten de dread warriors naar buiten te lokken, om ze te verslaan. De troll kan daarna de ruimte verkennen. Zo gezegd zo gedaan. De troll staat in melee met de monsters, terwijl Yuiros Aenbras en Rosamaiin pijlen schieten. Ze verslaan de monsters. De troll gaat wel neer, maar zijn wonden helen weer.

Daarna verkent hij de ruimte die is zo groot, dat ze het einde niet kunnen zien, alleen met dancing lights. Er staan misschien wel 500 vergane bedden. En er zijn geen deuren.

De enige weg die nog over is, is langs de val. Ze experimenteren hiermee, door verslagen dread warriors in de val te gooien. Na de eerste gebeurt er niks, bij de tweede gaat de val af en wordt deze even later gereset. De hal zit onder de smurrie en de lichamen zijn geplet. Ze gooien nog een dread warrior naarbinnen. De val gaat weer af, maar loopt deze keer vast.

Ze halen de koevoet op bij de mongrelfolk, die inmiddels bijna allemaal los zijn, en breken de val deur open. Ze zien dat de schuivende wand van circa 5 voet dik halverweg de deur is gestokt. Er achter zit een kleine ruimte vol met raderwerk en contragewichten.

Dan krijgt Gwendolyn Kestral een idee. De groep heeft het de hele tijd over stone shape en ze heeft de plattegrond van de ruins bestudeerd. Ze besluit vanuit de geheime kast in de ruimte van de helmed horrors stone shape te casten. Ze maakt een gang die de kast aan de ene kant verbindt met het enorme slaapvertrek en die aan de andere kant op de gang voorbij de val uitkomt. Met het overtollige steen vult ze de kamer van de helmed horrors.

Zo gezegd zo gedaan. De gang wordt gecreëerd en blijkt geen andere ruimte te kruizen. De groep passeerd op deze manier de val en gaat verder met het verkennen van de ruins. Ze gaan eerst naar de achterste vertrekken. Deze zijn verlaten op wat full plates na. Het lijkt er op of hier al eens met helmed horrors is gevochten in het voorbije jaar.

Daarna lopen ze richting de laatste ruimte. Dit is een enorme extradimensional space. Het is grotendeels ingericht als labaratorium. De labaratoriumapparatuur is overigens oud en nauwelijks nog bruikbaar. Voor in de ruimte is een groot ommuurd gedeelte. Hier omheen loopt een grote groep dread warriors. Als de groep de ruimte binnenloopt horen ze om de hoek nog net iets met een klik dichtvallen. Mogelijk een geheime deur.

De muur blijkt een illusie. Hierachter zit een soort shrine verborgen. De shrine staat tussen 6 pilaren. Overal hangen kettingen aan de muur en er ligt heel veel geronnen bloed op de grond. 6 kettingen blijken geanimeerd en op de shrine staat een symbol of fear die wordt getriggerd als Gwendolyn Kestral er naar kijkt. Het lijkt om het symbool van Shar met een glimlachende mond er in, die verdwijnt nadat het effect plaats vindt: Apsalom, Yuiros Aenbras en de troll worden bang en (willen) vluchten.

Gwendolyn Kestral houdt Apsalom tegen en weet de angst bij hem weg te nemen. Daarna gaat hij achter de troll en Yuiros Aenbras aan, om het effect bij hen ook te beëindigen. Ondertussen is de rest met de dread warriors in gevecht. Ze blijven in buurt van de shrine waar unhallow en damning darkness actief zijn. Een voor een worden ze afgemaakt.

Vervolgens gaat Apsalom om de hoek op zoek naar de geheime deur en daarna naar vallen, terwijl de troll de geanimeerde kettingen onschadelijk maakt. De ruimte waarin Apsalom zoekt is ingericht als een bibliotheek. Gwendolyn Kestral stopt alle boeken die nog enigszins bruikbaar zijn in haar rugzak.

Achter de geheime deur zit een wenteltrap naar beneden, deze komt uit bij een portal. De portal leidt naar een groot spiegel doolhof: de wanden spiegelen aan de ene kant, maar zijn aan de andere kant doorzichtig. De groep denkt dat de necromancer zich hier ergens bevindt en gaat het doolhof verkennen.

Ze worden overvallen door wraiths, void wraiths en een dread wraith, die handig gebruik maken van de omgeving. Een moeizaam gevecht volgt. De wraiths vallen telkens aan van achter een spiegelwand, waar zij doorheen kunnen kijken. Wanneer ze raken doen ze constitution drain. Gwendolyn Kestral cast death wards en resurgence om dit te voorkomen of herstellen. Dat lukt deels. Ondertussen doet haar celestial brilliance enige schade, net als de pijlen van Rosamaiin. Ook de necromancer cast wat spells: een spectral hand verschijnt die leden van de groep aanvalt met o.a. vampiric touch en chill touch. Allen versterkt met de Black Lore of Moil.

Als Shando spiritjaws gaat casten, kantelt het gevecht. De wraiths zijn machteloos tegen het force effect: ze worden vastgegrepen en aan de zelfde kant van de wand gehouden als de groep. Hierna worden ze eenvoudig verslagen.

Dit is voor de necromancer aanleiding om het gesprek aan te gaan. Hij stelt zich voor als Hijo, assistent van Sonjar uit het oude Imaskar. Hij zegt tegen zijn zin in de ruins of Karghuin te zitten om de groep tegen te houden. Aanhangers van Shar en Red Wizards hebben iets van hem gepakt, wat dusdanig waardevol is dat hij de opdracht uitvoert. Deze figuren wisten Hijo precies te vertellen wie hij hier kon verwachten en hebben hem dit een maand of 2 eerder vertelt. Hij zit inmiddels al 4 maanden in de ruins of Karghuin. Hij moet hier voorkomen dat wordt ontdekt wat voor ritueel er is uitgevoerd met de een spiegel. Overigens is de spiegel uit het doolhof meegenomen. Ergens langs de rand van het doolhof is nu een stenen wand zichtbaar. Ook vertelt hij dat de groep de aanhangers van Shar en de Red Wizards in Sonjar's tower kunnen vinden. Deze toren bevindt zich in een geode of earth node in het noorden van de Plains of Purple DustHij kan een plattegrond geven van de toren, maar wil de groep niet face-to-face ontmoeten. Wel geeft hij aan dat hij zijn boeken terug wil en ze anders wel komt halen. In eerste instantie wat cryptisch later heel duidelijk.

De avonturiers zijn niet happig op een samenwerking en discussiëren onderling wat verder, terwijl ze het doolhof verkennen. Apsalom cast nog een keer detect secret doors en ontdekt een geheime deur. Hierachter gaat het doolhof verder. Na veel zigzag bewegingen zien ze de plek waar een spiegel ontbreekt. Apsalom ontdekt hier wederom een geheime deur. Shando ontdekt met detect magic een strong magisch aura op de plek. Als Apsalom naar de plek wil om het te onderzoeken wordt een magisch effect getriggerd. Het is een symbol of insanity. Ook dit lijkt op het symbool van Shar. Apsalom en Shando raken verward, Gwendolyn Kestral en de troll niet. 

Voor iemand kan reageren slaat Apsalom Shando neer, daarna valt hij de muur aan, en begint hij te brabbelen. Ondertussen hoort Gwendolyn Kestral Hijo naderen en greater invisibility casten. Ze gaat bij Shando staan, zegt de troll bijhaar te komen en wacht gespannen af in de hoop dat Apsalom nog een moment bij zinnen komt. Dit gebeurt, Gwendolyn Kestral roept hem bij zich en cast teleport. Ze neemt Shando mee, maar de troll niet.

Ze komen aan in The House of the Four Moons. Apsalom gooit nog snel zijn wapens weg, voordat hij weer gaat brabbelen. Gwendolyn Kestral gebiedt de apprentice van dienst om iemand te halen die heal kan casten, waarna ze de illusie van een stenen muur om Apsalom creëert. De minuten die volgen is Apsalom tot niks anders in staat dan brabbelen en, als hij even bij zinnen komt, het weggooien van items. 

Dan verschijnt Mother Dyltharra Buelth. Ze cast heal op Apsalom. Even later komt ook Sera Lafalet. Zij heeft een scroll van remove curse voor Shando.

Die avond tijdens het diner praten ze bij met Mother Dyltharra Buelth en High-captain Hover Seawind. Er zijn arrestaties geweest van de Sons of Hoar. High-captain Ceridwen Anwyl is bijvoorbeeld gevangen genomen. Anderen zijn ontsnapt en Altumbel gevlucht.

De Royal council komt nog steeds niet bijeen. Het land is ongeorganiseerd en kwetsbaar voor aanvallen uit Thay. De activiteiten daar baren High-Captain Hover Seawind zorgen. Daarnaast zijn er de felste aanvallen van ondoden in tijden. Ze hebben zelfs The Watchwall beklommen. 

Ze horen nog dat Lord Folcoerr Durcan na maanden vermissing is gevonden in zijn vakantiehuis, vermoord. Er is een onderzoek gestart.

Verder praten ze over de ruins of Karghuin en Sonjar's tower. High-captain Hover Seawind vraagt de groep meer info te vinden over beide locaties. Hij gaat er voor zorgen dat de boeken van Hijo door iemand worden ontcijferd in het Yuirwood.

Na het diner gaan ze naar de Simbulmyn. Hier spreken ze met Eirthas Gelebraes over earth nodes en dark rituals met shadow magic. Gwendolyn Kestral bereid commune voor.

View
It is purple
21 hammer 1375

Na haar gebed start Gwendolyn Kestral. Ze cast wind walk op alle avonturiers, die transformeren langzaam in zilverkleurige wolkjes. Daarna cast ze fly op zichzelf en neemt ze een potion of invisibility. Tot slot cast ze dimension door en neemt ze iedereen mee, zo hoog mogelijk de lucht in. Hier verandert ze zelf ook in een wolkje. Ze kunnen niet zien wat er onder hen gebeurt, maar zijn zelf waarschijnlijk ook onopgemerkt gebleven.

Met een vliegende vaart reizen ze door de nacht naar het zuiden, boven de wolken en boven de toppen van de Sunrise Mountains. De maan en sterren leiden ze in juiste richting. Het is ijzig koud, maar ze hebben hier vreemd genoeg geen last van.

Na een uur of zes, wanneer er een voorzichtig streepje licht aan de oostelijke horizon verschijnt, cast Gwendolyn Kestral find the path. Hiermee weet ze de route naar de ruines van Karghuin. Na nog 2,5 uur reizen, waarin de Dragonsword Mountains worden gepasseerd, bereiken ze de meest westelijke duintop van de Plains of Purple Dust. De zon is opgekomen en ze zien een uitgestrekte paars getinte woestenij voor zich.

Onder ze in een helling van de heuvel bevindt zich een opening. Yuiros Aenbras ziet hier duidelijke sporen van humanoids. Ze zijn een paar dagen oud, maar nog niet verwaaid. De groep besluit eerst te gaan rusten. Ze hebben geen nachtrust gehad en zijn aardig vermoeid. Iets verderop, in een beschutte duinpan, slaan ze kamp op.

Apsalom houdt de eerste wacht. Op een gegeven moment hoort hij wat gerommel. Dan voelt hij de grond trillen. Hij wekt de anderen. De trillingen nemen toe, terwijl de groep hun spullen op pakt en bij elkaar gaat staan. De trillingen lijken zich dan onder hen te centreren en worden zo heftig, dat ze bijna niet kunnen staan. Gwendolyn Kestral cast dimension door naar een omliggende heuveltop. Op dat moment verschijnt er een purple worm in de duinpan. Het monster verdwijnt op een andere plek weer onder de grond en verplaatst zich langzaam naar de groep. Omdat het even duurt voordat zijn hele lichaam van het ene naar het andere gat is, kunnen Yuiros Aenbras en Apsalom nog een paar pijlen schieten. Gwendolyn Kestral cast fly op iedereen. Ze vliegen de lucht in en de purple worm staakt zijn aanval. 

Daarna besluiten ze nog weer in wolkjes te veranderen. De wind walk is nog actief. Ze gaan richting de Dragonsword Mountains. Op een van de voetheuvels zoeken ze een nieuwe plek om te rusten.

De dag verloopt verder rustig. In de middag wil Gwendolyn Kestral commune casten. Rustig bereiden ze dit voor en bespreken ze de vragen die ze willen stellen. Dit gaat uiteindelijk alsvolgt:

Q: "Zijn de sporen, die wij gezien hebben buiten de Ruins of Karghuin van wezens die wij beschouwen als vijanden?", A: "deels".

Q: "Zijn er potentiële allies voor ons in de Ruins of Karghuin?", A: "ja".

Q: "Worden deze potentiële allies tegen hun wil in de Ruins of Karghuin gehouden?", A: "ja".

Q: "Is diegene die de Mirror of Opposition corrumpeerde nu aanwezig in de Ruins of Karghuin?", A: "nee".

Q: "Zijn onze vijanden in de Ruins of Karghuin voorbereid op de komst van derden?", A: "ja".

Q: "Is The Simbul in direct levensgevaar?", A: "nee".

Q: "Zijn er momenteel extraplanar outsiders aanwezig in de Ruins of Karghuin? A: "ja".

Q: "Doen we er verstandig aan, ter voorbereiding op een expeditie in de Ruins of Karghuin morgen, spells tegen death magic en negative energy te leren?",  A: "ja".

Q: "Zijn de slaven uit Thay die we hebben meegenomen naar Aglarond te vertrouwen?, A: "ja".

Q: "Is Nomyr Dedriech verantwoordelijk voor het transporteren van de Mirror of Opposition van de Ruins of Karghuin naar Aglarond?, A: "ja".

Q: "Is er magie actief in de Ruins of Karghuin die undead versterkt?", A: "ja".

Q: "Kun je teleportation spells gebruiken in de Ruins of Karghuin? A: "meestal wel".

Q: "Zijn er leden van de Sons of Hoar of andere volgelingen van Hoar aanwezig in de Ruins of Karghuin?", A: "nee".

Q: "Is Gaelthas Aenbras de link tussen Yuiros Aenbras en Ketiz Ankh-Brass?", A: "ja".

View
Rogue slaves
20 hammer 1375

De volgende ochtend merken de avonturiers dat de ontsnapte gladiatoren voor de grotopening staat te wachten. Twee kobolden met drakenkenmerken staan bij hun. De twee zijn een dag eerder uit de grot ontstnap, maar Azor Xamaroth lijkt dit niet door te hebben.

Tamra Ivanova cast fly op alle leden van de groep en nog een aantal spreuken worden gecast. Daarna gaan Azor Xamaroth en Servel Domov naar buiten om te praten met Grogan Dal, de leider van de gladiatoren, terwijl de kobolden snel verdwijnen. De gladiatoren zijn niet van plan om zich over te geven en mee te gaan naar Pyarados (stad). Ze willen de groep ook niet laten gaan, omdat deze hun positie dan kunnen verraden. Tot slot claimen ze de grot als hun eigen mijn. 

Servel Domov besluit dat verder praten geen zin heeft en schiet een pijl op Grogan Dal. Een ongelijk gevecht start. De gladiatoren bestormen de grot. Sledge en Grinder gooien met stenen, maar de gladiatoren hebben geen mogelijkheid om te vliegen. Desalniettemin wordt Azor Xamaroth gedood door één van de stenen. Ook Tamra Ivanova wordt verwond. Als ze naast Azor landt om te checken of hij nog leeft, wordt ze van verrassend grote afstand gecharged door Undaris Quicksand. Zwaar gewond, stelt Tamra Ivanova vast dat Azor Xamaroth dood is, waarna ze omhoog vliegt.

Ondertussen belagen Servel Domov, Ubaryn Vedil en Catherina Oeljanova Undaris Quicksand en Grogan Dal met pijlen. Hij drinkt een paar healingpotions, maar haalt de grotopening niet. Sledge en Grinder stoppen met het gooien van stenen en nemen Grogan Dal mee de grot in. Undaris Quicksand heeft zich hier inmiddels verstopt achter een stalagniet. Hij is zeer zwaar gewond. De gladiatoren geven zich over, al lijkt dit meer om tijd te rekken. Ze gooien hun wapens neer en een onzichtbare Servel Domov haalt ze op.

De gladiatoren proberen zich uit hun situatie te praten, maar als dit niet lukt besluit Undaris Quicksand de grot in te vluchten. Hij probeert zich het kleine gangetje in te persen en wordt 2x geraakt door Catherina Oeljanova. De eerste keer met een gewone pijl, daarna met een stompe pijl.

Sledge pakt een dolk en dreigt Grogan Dal te doden als de groep ze niet laat gaan. Een nieuwe impasse lijkt te volgen. Egon Xerinos cast snel swift etherealness op Grogan Dal. Deze verdwijnt. Daarna wordt het gevecht hervat. Sledge en Grinder gooien stenen en Ubaryn Vedil, Servel Domov en Catherina Oeljanova schieten pijlen. Tzar the Undying probeert weg te vluchten. Tamra Ivanova weet dat ze een paar seconde heeft voordat Grogan Dal terugkomt. Ze gaat onzichtbaar vlakbij staan. Als Grogan Dal verschijnt, raakt ze hem aan en cast dimension door. Ze neemt hem mee naar buiten de grot.

Ondertussen cast Egon Xerinos solid fog rond Tzar the UndyingVlad Nevitski creeert een ziekelijke mist in de grot, die de stone giants snel de das om doet. Ze gaan uiteindelijk knock-out met stompe pijlen.

Tzar the Undying is veel lastiger om gevangen te nemen, aangezien zijn wonden steeds weer helen. Met een rainbow pattern weet Egon Xerinos hem staande te houden, waarna een charm monster er voor zorgt dat hij zich aan de groep overgeeft.

De avonturiers verzamelen de gladiatoren in de grotopening. Ze ondoen hun van hun spullen, en boeien ze. Tzar the Undying wordt er heen geleid met de rainbow patternUndaris Quicksand blijkt dood. Waarschijnlijk is een bepaald magisch effect uitgewerkt, waardoor hij alsnog overleden is. Er ontstaat een discussie over het gevolg en het vervolg. Kunnen ze met 4 van de 5 gladiatoren, maar zonder hun opdrachtgever naar Pyarados (stad)? Hoe worden ze ontvangen? Mogen ze de gladiatoren zo behandelen?

Gwendolyn Kestral bedenkt dat ze wind walk kan casten. Vanaf hier kunnen ze waarschijnlijk in 8 uur naar de Plains of Purple Dust reizen. Om middernacht kan ze dit van Selune vragen. Na lang discussieren besluit de groep hier voor te gaan. De vervolgvraag is, wat te doen met de gladiatoren: vrij laten of geboeid achterlaten. Ze kiezen voor het laatste.

Yuiros Aenbras brengt de paarden naar het pad door Thazar Pass en stuurt ze de berg af. Azor Xamaroth en Undaris Quicksand worden ergens achter in de grot verstopt. Dan gaat de groep rusten en wachten tot middernacht.

Aan het eind van de middag, als het al begint te schemeren, horen ze paardengetrappel bij het begin van het dal. Yuiros Aenbras en Apsalom sluipen die kant op. Er is een groep van 6 ruiters aangekomen op de paarden die Yuiros had weggestuurd. Ze zijn bij de bosjes waar de paarden stonden en de gladiatoren kamp hadden. Ze vinden sporen van de gladiatoren en de groep en discussieren wat ze moeten doen. Vragen zich af of ze hulp kunnen vinden. 

De groep bestaat uit enigzins ervaren scouts of jagers, maar ze hebben nauwelijks uitrusting. Hun wapens zijn geimproviseerd. 2 van de 6 volgen de sporen richting de grot. Apsalom keert terug om de rest te waarschuwen. Yuiros Aenbras blijft bij de 4. 

In de groep ontstaat discussie. Moeten ze zich kenbaar maken aan de mannen, om ze misschien te helpen of aan te vallen, of moeten ze onopgemerkt blijven en zo snel mogelijk en stiekem Thay verlaten. Ze kiezen er voor onopgemerkt te blijven. Narfedwyn cast een illusie van een rotswand, met een kleine kronkelende grot, die snel doodloopt. In de grot stinkt het enorm. Ze blijft zich hier op concentreren, naast de rainbow pattern. De 2 volgen de sporen tot aan de grot, maar doorzien de illusie niet. Na een kort overleg keren ze terug. 

1 van de 2 lijkt sprekend op Yuiros Aenbras. Het zou zijn broer kunnen zijn, met een iets donkerdere huidskleur. Dit roept nieuwsgierigheid en achterdocht op bij de avonturiers

Terug aangekomen bij de paarden brengen ze verslag uit aan de andere ruiters. Ze discussieren: kunnen ze hier overnachten of moeten ze verder, aangezien The Griffon Legion in de pas rondvliegt. Ze kunnen zich niet voorstellen dat ze op zoek zijn naar ontsnapte slaven, maar ze zijn bang om gevangen genomen te worden.

Dan horen ze Apsalom weer naderbij sluipen. Ze vragen wie er is. Geen antwoord. Totdat Rosamaiin, die ook die kant op was geslopen, besluit zich voor te stellen. Apsalom laat een vloek van zijn lippen ontsnappen. Ze besluiten het gesprek maar aan te gaan. De ruiters zijn ontsnapte slaven van een paardenranch. Ook Yuiros Aenbras ziet de opvallende gelijkenis met één van hen. Het is net of hij in een spiegel kijkt. Hij stelt zich voor als Ketiz Ankh-Brass.

De slaven hopen dat de groep hen kan helpen om uit handen van The Griffon Legion te blijven of op zijn minst dat ze die nacht kunnen schuilen. Apsalom en Rosamaiin gaan terug naar de grot om te overleggen. Ze zeggen de slaven te wachten. 

Het overleg duurt lang. Uiteindelijk wordt besloten dat Gwendolyn Kestral de slaven naar The House of the Four Moons brengt, mits ze de waarheid spreken. Tegen de tijd dat de groep hier uit is, zijn de slaven met paarden al naar de grot gekomen. 

Gwendolyn Kestral cast zone of truth en onderwerpt de slaven aan een verhoor. Het is een groep nomaden uit Murghom. Ze zijn een aantal jaren terug gevangen genomen en als slaaf op een paardenranch aan het werk gezet. Ketiz Ankh-Brass vertelt over de herkomst van de nomadenstam. Deze kent zijn oorsprong een aantal honderden jaren terug toen een voorouder van Ketiz, waarnaar hij vernoemt is, als slaaf ontsnapte uit Thay. Waar deze slaaf vandaan kwam weet hij niet.

De ontsnapte slaven willen graag terug naar Murghom, naar hun stam. Als Gwendolyn Kestral aanbiedt ze mee te nemen naar een andere, veilige plek, om ze later op weg naar Murghom te helpen. Zijn ze blij verrast. Heel even doen ze een halfslachtige poging om Gwendolyn Kestral te overtuigen hun direct naar Murghom te brengen, maar ze accepteren haar aanbod vrij snel.

Zo gezegd, zo gedaan. Gwendolyn Kestral gaat 2 keer heen en weer met teleport en brengt de slaven naar The House of the Four Moons. De tweede keer neemt ze Yuiros Aenbras mee. In de tempel vraagt ze een nieuwe apprentice Mother Dyltharra Buelth voor haar te halen. Die verschijnt na een paar minuten. Gwendolyn Kestral legt haar kort de situatie uit, maar houdt de details voor haar. Ze vraagt of ze groep in de tempel kan houden, tot ze terugkeert van haar missie. Mother Dyltharra Buelth zegt toe goed voor ze te zullen zorgen.

Bij de tweede aankomst in de tempel wordt Gwendolyn Kestral gevraagd zich nogmaals bij Mother Dyltharra Buelth te melden om verslag te doen van de reis naar Thay. Yuiros Aenbras is mee. Hij heeft een brief voor zijn vader. Hij vraagt of iemand van de tempel naar paardenfokkerij Aenbras kan gaan met de brief. Gwendolyn Kestral praat Mother Dyltharra Buelth bij. Ze vertelt alles over hun bevindingen in Thay. Daarna keert ze met Yuiros Aenbras terug naar de grot.

Bij terugkomst besluit Yuiros Aenbras de paarden weg van de grot te leiden en sporen in de omgeving zo veel mogelijk te wissen om de kans op een ontmoeting met The Griffon Legion zo klein mogelijk te maken. Hij besluit verder het dal in te gaan om na zo'n 10 minuten de paarden achter te laten. Shando zorgt er voor dat een deel van de paarden geen sporen achterlaat en op de terugweg probeert Yuiros Aenbras zo goed mogelijk de overige sporen te verbergen.

Wanneer hij hier een paar minuten mee bezig is, hoort hij ergens boven zich het geklap van vleugels, onmiskenbaar van griffons. Hij besluit een potion of invisibility te drinken en razendsnel naar de grot terug te keren, met behulp van expeditious retreat. De groep overweegt hun opties en besluit de volledige grotopening af te sluiten en zichzelf binnen te sluiten. Shando cast een greater stone shape. Gespannen wachten ze af, maar er gebeurt niks. Dan is het middernacht en richt Gwendolyn Kestral zich tot Selune.

View
The Kobold Cave
18 en 19 hammer 1375

De volgende ochtend na het ontbijt ontmoeten de avonturiers Azor Xamaroth. Hij heeft een paars met roze toga aan, een grote witte zonnehoed op en slippers of spider climbing aan, waar hij onderweg trots over vertelt.

Te paard gaan ze de Sunrise Mountains in richting Thazar Pass. Het is ongeveer 1,5 dag reizen naar de plek waar scouts voor Azor Xamaroth een interessante grotopening hebben ontdekt. Onderweg praat Azor honderduit. Hij vertelt over de Sunrise Mountains, de handel in Thay en over Pyarados (tharch). Zo vertelt hij dat tharchion Nymia Focar geen Red Wizard is, maar een fighter. Ook vertelt hij dat bovenaan de pas is afgesloten met een grote muur. Er is alleen doorgang via een fort: Thazar Keep.

Halverwege de eerste dag vraagt hij of de groep tenten heeft meegenomen. Dat is niet het geval. Ze overnachten die nacht in een nis in de bergwand.

De volgende middag verlaten ze de weg door Thazar Pass en gaan een zijdal in. De paarden laten ze op een verscholen plek in het dal achter. Hier vindt Catherina Oeljanova op een gegeven moment kobold sporen. Azor Xamaroth had al aangegeven dat er waarschijnlijk kobolden in de grot zitten die hij wil verkennen. Dit hadden ze scouts ontdekt.

Dan wijst Azor Xamaroth naar een grote scheur in de bergwand. Het is de grotopening. Catherina Oeljanova vindt hier veel meer sporen van kobolden. Ook zien ze een nette stapel boomstammen liggen, wat duidt op mijnbouw.

Als Catherina Oeljanova de grotopening verkent, wordt ze aangevallen door 3 kobolden vanaf een opening in een zijwand op 20ft hoogte. Ze wordt gemist. Daarna doden Catherina Oeljanova, Ubaryn Vedil en Vlad Nevitski snel de 3 kobolden, maar niet voordat ze alarm hebben geslagen.

De groep wil verder en Catherina Oeljanova zoekt naar vallen. Ze vindt niks, zet een stap en struikelt over een klein touwtje. Dit zorgt er voor dat de stevigheid in het plafond verdwijnt en de grotingang instort, bovenop Catherina Oeljanova. Met haar anklet of translocation komt ze onder de rotsblokken uit.

Ze besluiten via de opening waar de 3 kobolden zaten naar binnen te gaan. Ubaryn Vedil gooit zijn touw met haak en begint te klimmen. Als hij halverwege is, wordt de haak met een speertje losgewipt. Bij een tweede poging klimt Catherina Oeljanova naar boven. Dit lukt. Ze beukt een kobold aan de kant en staat in de gang. Ubaryn Vedil heeft hier 2 pogingen voor nodig. Als derde klimt Servel Domov naar boven. 

Azor Xamaroth roept dat hij de kobolden tot slaaf wil maken en de avonturiers krijgen enige gewetensnood. Ze besluiten de kobolden verder k-o te slaan. 

Verder de grot in wordt het snel donker. Servel Domov en Ubaryn Vedil gebruiken hun magische items om darkvision te krijgen. Catherina Oeljanova pakt een everburning torch en Azor Xamaroth gebruikt een wand of light.

Ze vechten met nog veel meer kobolden en ook dire weasels mengen zich in het gevecht. Deze zijn allemaal geen partij voor de groep. Azor Xamaroth laat zich ondertussen slecht leiden door de groep en begint nu ook te roepen dat hij van de dire weasels mounts wil maken.

Egon Xerinos cast major image en roept blue torch om in een keer een einde te maken aan het gevecht. Ze laat een grote kobold verschijnen, die zegt door de goden gestuurd te zijn uit een episch avontuur. Hij sommeert de kobolden om zich over te geven. Een aantal kobolden vraagt: "En de vrouwen en kinderen dan? En de mijn?" Waarop Egon Xerinos de grote kobold laat zeggen dat die zullen sterven als ze de wapens niet neerleggen en dat de mijn niet belangrijk is. Hierop geven de kobolden zich over. 

De dire weasels vechten wel door, maar worden door de groep gedood of k-o geslagen.

Azor Xamaroth wil de kobolden niet alleen laten. Ze zouden ontsnappen en hij is van plan ze allemaal tot slaaf te maken. De groep laat ze voor hen uit lopen en ze vervolgen hun weg door de grot. Er zijn meerdere kleine gangetjes, hoog en laag, die uitkomen op de gang waar ze door lopen. Als een ruimte verder zijn, zien ze een grote stroom kobold, voornamelijk vrouwen en kinderen, zich een kleine gang in persen om te vlucht. Azor Xamaroth sommeert ze om ze tegen te houden en de groep gaat voor het gangetje staan. Ook deze kobolden geven zich over; nog meer slaven voor Azor Xamaroth.

Verder voorbij het kleine gangetje bevindt zich nog een grote ruimte, met meerdere stalagnieten en puinwaaiers. Dit is het verblijf van de koboldenkolonie. De gevangen kobolden trekken zich hier terug. Egon Xerinos vraagt naar de leider, maar die zit nog ergens anders, een volgende gang in. Ze willen er heen, maar Azor Xamaroth wil de kobold niet zo achterlaten. Heeft de groep geen touw? Kunnen ze de ruimte niet afsluiten? Tot slot vraagt hij ze om de kobolden maar knock-out te slaan. Egon Xerinos slaat demonstratief een paar kobolden k-o, waarna de paniek uitbreekt. Azor Xamaroth ziet in dat dit niet het gewenste effect heeft. Het duurt even voordat het weer rustig is in de grot. Dan nemen ze de 75 gevangen kobold mee de volgende gang in. Egon Xerinos, Ubaryn Vedil en Catherina Oeljanova voorop, dan de kobolden en Servel Domov, Vlad Nevitski en Azor Xamaroth achteraan.

Voor dat ze de gang in lopen vraagt Egon Xerinos de voorste kobolden of er ook vallen zijn. Die is er, een klein stukje vooruit. Het gaat om een val met speren die afgaat d.m.v. een drukplaat. Om het te ontmantelen stapt Ubaryn Vedil er op. Hij wordt geschampt door een paar speren en krijgt wat verwondingen.

De gang eindigt bij een plateau aan de rand van een kloof. Hier staan meer kobolden, die zich direct overgeven. Vanaf het plateau loopt een stenen brug naar de andere kant van de kloof, ook hier staan kobolden die hun wapens laten zakken. De groep steekt in kolonne de brug over, de kobolden die zich net hebben overgegeven voorop. Als Ubaryn Vedil, Catherina Oeljanova en Egon Xerinos bijna aan de overzijde zijn komen er van rechts uit de kloof 2 lichtbollen aangesneld: fireballs, die exploderen op de brug. Dit doodt een deel van de kobolden en de rest vlucht terug de grot in.

De voorste kobolden pakken in doodsangst hun wapens weer op en vechten tegen de groep. Links vanuit de kloof wordt 2x telekinesis gecast, waarmee Egon Xerinos van de brug wordt geduwd. Azor Xamaroth sommeert één van de achterste avonturiers de kobolden te bewaken en de ander met hem mee te gaan. Vlad Nevitski loopt de gang in richting het gevecht, Servel Domov moet blijven. Azor Xamaroth cast uit het niets nog wel een spell op Servel Domov, die weerstaat dit. Waarna Azor boos roept dat het enlarge person was en weg beent achter Vlad Nevitski aan.

Terwijl Ubaryn Vedil en Catherina Oeljanova aan de overzijde van de kloof met de kobolden in gevecht zijn, redt Egon Xerinos zich uit de val door d.m.v. swift etherealness naar de Ethereal Plane te gaan. Hier zweeft ze naar een veilig punt langs de wand van de kloof. Ze cast spider climb en ziet onder de brug 2 kobolden met kenmerken van draken hangen.

Na het casten van greater invisibility en dancing lights klimt Egon Xerinos behoedzaam omhoog. De 2 kobolden raken gealarmeerd door het licht, drinken een potion en verdwijnen. Egon Xerinos cast see invisibility en klimt naar boven, naast de brug. Ze ziet dat de 2 onzichtbaar naast haar staan. 

Ondertussen zijn Vlad Nevitski en Azor Xamaroth op/bij de brug aangekomen, is er op beide telekinesis gecast en hangen ze nu boven de kloof. Vlad Nevitski begint met het summonen van een giant owl, terwijl Azor Xamaroth om hulp roept. Voor Servel Domov het teken om zijn post te verlaten en zich in de strijd te mengen. Hij snelt naar de brug, ziet dat zowel Azor Xamaroth als Vlad Nevitski buiten bereik zweven en gaat in één ruk door naar de overkant. Onderweg proberen de onzichtbare kobolden met kenmerken van een draak hem nog aan te vallen, waarbij ze zichtbaar worden. Ze missen.

Ubaryn Vedil, die net potions van fly en invisibility had gedronken, besluit op zijn beurt de brug over te steken en 1 van de 2 kobold aan te vallen. Hij mist ook. Hierop worden Azor Xamaroth en Vlad Nevitski losgelaten. Ze vallen. Een fireball vliegt op Ubaryn Vedil, Egon Xerinos en de 2 kobolden, die hier immuun voor zijn en daarna wordt er ook op Ubaryn Vedil telekinesis gecast. Hij wordt boven de afgrond geleid. Egon Xerinos cast mass whelm op de 2 kobolden. Ze gaan knock-out.

De giant owl van Vlad Nevitski grijpt hem in de lucht, maar wordt daarna door een fireball gedood. Vlad valt weer en start met het summonen van nog een giant owl. Hij ziet dat Azor Xamaroth vlak bij de grond feather fall cast en zodoende zijn val overleeft.

Aan de overzijde van de brug zijn Catherina Oeljanova en Servel Domov kobolden knock-out aan het slaan, wanneer ze iets horen aankomen van verder uit de gang. Het zijn twee draakachtige wezens, zonder vleugels, zo groot als paarden. De kobolden gaan voor ze aan de kant. De wezens worden gevolgd door een kobold barbarian met kenmerken van een draak en door een onzichtbare kobold cleric met rode schubben. Alleen Egon Xerinos kan dit zien. De barbarian roept: "Wie durft de mijnen van Xirid, zoon van Charirdarastrix te betreden? Jullie zullen sterven."

Servel Domov wordt in eerste instantie een paar keer gemist, maar krijgt daarna rake klappen van de draakachtige wezens en de barbarian. Hij gaat knock-out. Catherina Oeljanova weet hem bij te brengen. Ubaryn Vedil, die is losgelaten, mengt zich ook in de strijd. Ondertussen probeert de cleric een aantal keer flame strike te casten, maar weet Egon Xerinos dit te voorkomen met hesitate. Het aantal gewone kobolden dunt uit, door friend to foe, confusion, slow en mass whelm van Egon Xerinos, maar ook door klappen van de ragende draakachtige wezens. Langzaam wordt de groep achteruit gedreven weer de brug op, maar ze doden wel één van de draakachtige wezens.

Azor Xamaroth en Vlad Nevitski krijgen meerdere fireballs op zich. De mass resist energy van Vlad redt ze en verlengt ook het leven van de giant owl. Azor Xamaroth verstopt zich, terwijl Vlad Nevitski met de giant owl de kloof door scheert om de casters te vinden. Onder in de kloof ter hoogte van de casters aangekomen beseft hij dat hij schietschijf is geweest en weinig kans op succes heeft. Hij cast stone shape, waarmee hij een schuilplaats creeert, cured zich een beetje bij en summoned een unicorn om op terug te galloperen richting de brug (althans eronder). Ondertussen realiseert Egon Xerinos zich dat de fireball die van rechts leken te komen d.m.v. metamagic een vals punt van origine hebben gekregen en feitelijk ergens anders vandaan kwamen.

Egon Xerinos cast silence tussen de kobolden. Dit zorgt er voor dat de cleric het draakachtige wezen niet goed kan curen. Wel kan hij nu eindelijk flame strike casten, al doet dat niet gek veel schade. Wanneer Catherina Oeljanova, Servel Domov en Ubaryn Vedil het draakachtige beest doden, veranderd het voorste deel van de brug in zachte klei. De brug zakt langzaam de kloof in. Snel cast Tamra Ivanova moon path waarmee een nieuwe brug over de oude wordt gecreeerd. De cleric dicht vervolgens met stone shape de opening in de rotswand, maar Tamra Ivanova opent deze direct weer met dezelfde spreuk. Catherina Oeljanova, Ubaryn Vedil en Servel Domov gaan naar binnen en vallen Xirid aan. Ze komen er achter dat de cleric shield other op hem gecast, omdat hij gewond raakt, wanneer een van hen Xirid verwondt. Ze verleggen hun focus en vallen de cleric. Die weet zijn dood nog wat te rekken, door zich te curen. Maar het is uiteindelijk onvermijdelijk. Ook Xirid wordt gedood. 

Ondertussen is Ubaryn Vedil verder de gang in getrokken. Hij passeert een schacht naar beneden (met lift) en een ingerichte ruime grotkamer. Hier is ook een shrine. Verder op komt hij bij een plateau langs de kloof. Van hier uit is goed zicht op de brug. Er hangt ook een onzichtbare kobold langs de rotswand. Ubaryn Vedil heeft see invisibility en fly en sluipt achter hem en sneakt. De kobold leeft nog. Vanuit de kloof, aan de andere kant van hetplateautje komt een tweede kobold. Deze cast dispel magic. fly verdwijnt o.a. en Ubaryn Vedil zakt naar beneden. De eerste kobold cast hier evards black tentacles en Ubaryn Vedil wordt gegrappled. Hij weet los te komen en met een potion of levitate gaat hij weer omhoog. Nogmaals wordt er dispel magic gecast en hij belandt weer in de tentakels. Ook volgt nog een magic missile waardoor het penibel wordt voor Ubaryn Vedil.

De andere zijn inmiddels ook de gang door. Inclusief Vlad Nevitski die eindelijk bij de brug aangekomen was. Ze zien hun weg geblokkeerd door zwarte tentakels. Toch weten ze de ene kobold te doden, waarna Ubaryn Vedil met zijn anklet of translocation zichzelf in veiligheid brengt. De andere kobold cast invisibility. Hij probeert te ontsnappen. Tamra Ivanova en Servel Domov, die freedom of movement heeft gekregen, gaan er achteraan en doden de laatste kobold.

Ze verzamelen de loot en dan komt Azor Xamaroth ook weer te voorschijn. Er ontstaat wat discussie over de verdeling van de schatten. De rest van de grot verkend. De schacht leidt naar een mijn, waar nog wat kobolden zijn die zich overgeven. Ook vinden ze hier goudklompjes. De kleine gangetjes worden verkend. Een stelsel leidt naar de eieren van de kobolden. Ubaryn Vedil en Servel Domov verkennen dit, soms kruipend. Ze slaan nog wat kobolden k-o en triggeren een val, maar besluiten de eieren te laten liggen. Tegenover Azor Xamaroth bluffen ze dat er niks was.

Dan ontstaat er discussie over wat te doen met de kobolden. Egon Xerinos weet Azor Xamaroth de kobolden achter te laten, zodat ze later voor hem in de mijn kunnen werken. Ze besluiten zo snel mogelijk terug naar Pyarados (stad) te gaan.

Als ze de grot uitlopen dan zien ze dat de schemering vroeg zijn intrede heeft gedaan. Ze lopen richting de paarden en zien dat deze zijn verdwenen. Wel zien ze grote figuren zich achter de naaldbomen schuil houden. Servel Domov sluipt die kant op. Hij ziet 2 stone giants, een minotaur een wezen dat lijkt op een vuurrode trol. Zouden dit de ontsnapte gladiatoren zijn (Grogan Dal, Sledge en Grinder, Undaris Quicksand en Tzar the Undying)? Ook ziet hij de paarden. 2 zijn er gedood.

Hij gaat terug, maar is vergeten te monsteren, hoe sterk de tegenstand is. Opnieuw sluipt Servel Domov richting de figuren. Ditmaal ziet hij halverwege een thri-kreen, die niet heel stil is, maar wel vaardig in het verstoppen. Servel Domov wil achter hem aan, maar raakt hem kwijt. De twee lopen rondjes om elkaar zonder elkaar te zien.

Teruggekomen discussieren de groep over het vervolg. De anderen zijn zeer waarschijnlijk de gladiatoren. Azor Xamaroth wordt zeer enthousiast om hen terug te brengen naar Pyarados (stad), maar Egon Xerinos weet hem er van te overtuigen dat dit een te gevaarlijke taak is voor de groep. Bovendien lijken de gladiatoren ook niet geneigd om de groep te benaderen, dus misschien kunnen ze een aanvaring voorkomen, door te praten of er gewoon om heen te lopen.

Ze besluiten zich terug te trekken in de grot. Vlad Nevitski sluit deze grootendeels af met stone shape. De gladiatoren laten zich niet zien, wel horen ze zo nu en dan kobolden de grot uit sluipen.

View
The Faint
15 t/m 17 hammer 1375

De avonturiers nemen hun nieuwe identiteit aan. Narfedwyn is Egon Xerinos, Apsalom is Ubaryn Vedil, Rosamaiin is Catherina Oeljanova, Yuiros Aenbras is Servel DomovShando is Vlad NevitskiGwendolyn Kestral is Tamra Ivanova, Kyra Palphramond is Ka Dyla en Sealmyd is Boris Brechya. De papieren worden door Orimel Drudaryn geregeld. Ook krijgen ze nieuwe paarden.

Daarna gaan ze op pad richting Pyarados (stad). Ditmaal overnachten ze niet in de buitenlucht, maar in inns. Nadat ze brug over River Lapendrar gepasseerd zijn (papieren getoond, tol betaald), komen ze in Tyraturos (tharch). Dit is een hele dure tharch, wat betreft tol en belasting. Dit deel van The Plateau of Thay is nog dichter bevolkt dan Lapendrar. In Tyraturos (stad) (de hoofdstad van Tyraturos (tharch) kruist de Eastern Way de High Road. De stad lijkt een gigantische mierenhoop. Er is veel verkeer (bijzondere mounts en geblindeerde koetsen passeren de groep), veel handel (ook in slaven) en de stad dijt uit naar alle kanten. Er zijn geen stadsmuren en er staan in en rond de stad veel tenten, zelfs nu het winter is.

Voorbij Tyraturos (stad) verandert het landschap. De Sunrise Mountains komen dichterbij en de ondergrond wordt rotsachtiger. Plantages en akkers verdwijnen en maken plaats voor veehouderij.

Na 2,5 dag komen ze aan in Pyarados (stad). Hier zoeken ze Zulkans Refuge op. Het is een enorm gebouw in het midden van de stad. Recent is er nog een vierde verdieping op gebouwd. De inn heeft meerdere gelagkamers, eetzalen, vergaderkamers en slaapkamers.

Binnen betalen ze 3gp per persoon, per nacht voor alleen een slaapplek. Dit is niet goedkoop. Innkeeper Zulkan (een fire genasi) geeft tharchion Nymia Focar hiervan de schuld. Zij int forse belastingen op avonturiers. Ze horen dat de tharchion beschikking heeft over The Griffon Legion (Red Wizards op griffons) en zelf een red dragon berijdt.

In een van de zalen gaat de groep aan een tafeltje zitten. Ze krijgen een indruk van hoe het werkt: avonturiersgroepen zitten aan tafels en verschillende figuren (makelaars) lopen van tafel naar tafel om deals te sluiten.

Ook vangen ze wat nieuwtjes uit de regio op: er is een groep slaven ontsnapt van een paardenranch. Daarnaast zijn de beruchtste gladiatoren van Pyarados (stad) ontsnapt, terwijl ze onderweg waren naar Eltabbar (stad) voor een groot toernooi. Het gaat om Grogan Dal, Sledge en Grinder, Undaris Quicksand en Tzar the Undying.

Dan worden ze aangesproken door Bazir, een makelaar. Hij constateert dat de groep nieuw is en wil graag wat voor ze betekenen. Hij vraagt naar de ervaring van de groep. Ze noemen de flesh golem en het gevecht met piraten. Weinig relevants, aldus Bazir. Ook vraagt hij naar de naam van de groep. Egon Xerinos improviseert en komt met The Faint.

Daarna maakt Bazir nog grappen over Catherina Oeljanova en Servel Domov, een twee-eiige tweeling met een human en een elven vader, die goed kunnen boogschieten. Vervolgens gaat hij op pad om een opdracht te regelen.

Die avond komt hij terug. Hij heeft een opdracht van Azor Xamaroth Dit is een nogal eigenzinnige man, een niet echt geslaagde wizard, waar een aantal avonturiers al niet meer mij willen werken, die zich voordoet als prospector. Hij wil een plek in de Sunrise Mountains verkennen en is op zoek naar een groep avonturiers om met hem mee te gaan. De deal is 50% van gevonden treasure, 100gp voor het escorteren, 600gp per gevecht, 900gp als er mineralen/ertsen worden gevonden en 10% van de opbrengst bij verkoop van slaven. 

De groep gaat akkoord en de volgende dag kunnen ze vertrekken.

View
Level up
12 t/m 14 hammer 1375

De volgende dag kopen de avonturiers paarden. Hiermee gaan ze richting Amruthar. Het eerste stuk leidt richting de rotswand van The Plateau of Thay. Ze zien dat de weg richting Bezantur aan deze zijde al verhard is.

Wanneer ze bij de rotswand zijn, zien ze dat hier een lift actief is vanaf Nethwatch Keep. Een tweede grotere lift wordt gebouwd. Gebruik van de lift is duur en de groep gaat te voet via een kronkelpaadje omhoog. Dit duurt langer dan verwacht en de groep is nog aan het klimmen als de nacht valt. Ze overnachten onder een overhangende rots. 's Nachts regent het en koelt het af naar zo'n 5 graden. Omstandigheden als deze zijn ze niet echt meer gewend.

De volgende ochtend komen ze boven. Gedurende de laatste meters klimmen horen ze het constante gehamer van de bouwwerkzaamheden aan de nieuwe lift. Boven worden ze staande gehouden door gnolls achter een tolpoort, nabij het enorme fort. Ze zien rondom Nethwatch Keep een tentenkamp waar mensen, gnolls, hobgoblins en orcs samen, maar ieder in hun eigen hoekje, bivakkeren. Nadat de groep het reisdoel heeft opgegeven, papieren heeft laten zien en heeft betaald, kunnen ze verder. 

The Plateau of Thay is dichtbevolkt. De dagen die volgen reizen ze langs dorpen en akkers en boomgaarden waar slaven graan, citrusvruchten, katoen, olijven en wijn verbouwen. Regelmatig lopen ze patrouilles tegen het lijf of passeren ze tolpoorten. Elke landheer langs de Eastern Way lijkt zijn graantje mee te pikken.

Ze overnachten in de buitenlucht maar worden gestoord door een patrouille van orcs op giant stag beetles. Die eisen geld voor de overnachting en gaan daarna vermoedelijk naar een landhuis dichtbij. De groep besluit hierop te verplaatsen. Het gevolg is dat zij nogmaals om overnachtingsgeld worden gevraagd.

Halverwege de volgende dag komen ze aan in Amruthar. Ze moeten door de stad richting de boerderij van Sykgez Bestat. Deze bevindt zich vlakbij de brug over River Lapendrar. Op de brug staan weer guards om tol binnen te halen, maar de groep hoeft hier nog niet langs.

Sykgez Bestat heeft Rashemi guards in dienst. Wanneer Sandra Parlou zich voorstelt worden ze doorgeleid naar een wijnschuur, die waarschijnlijk ook regelmatig dienst doet als kroeg. Sykgez Bestat komt hier de groep ontmoeten. Hij is een wat dikkige Mulan, die uitbundig spreekt en in zijn enthousiasme zich bijna verspreekt. Wanneer Sandra Parlou aangeeft dat ze komen voor druiven, is zijn reactie: "En manden zeker." Waarna hij een bediende naar Yokas Tavern stuurt om 'haar' te gaan halen.

Een klein uur later komt een half-elf vrouw het terrein op met een wagen met manden. Het is Orimel Drudaryn. Die avond vertelt zij de groep over, The Simbul, Thay en het vervolg van de reis.

Orimel Drudaryn vertelt op verzoek van High-captain Hover Seawind dat ze The Simbul mirtul vorig jaar in Amruthar heeft ontmoet en daarmee is ze misschien wel de laatste persoon die The Simbul heeft gezien. The Simbul kwam toen net uit Rashemen. Ze vroeg naar Mythrella, zulkir van illusion en Dmitra Flass (ook een illusionist en tharchion van Eltabbar (tharch)). Over Mythrella wist Orimel Drudaryn te vertellen dat zij een paar jaar geleden een aanvaring met Szass Tam heeft gehad en zich daarna heeft teruggetrokken in haar toren in Bezantur. Hier is zij maar zelden uit gekomen. Over Dmitra Flass heeft Orimel Drudaryn weinig nieuws. Het is een belangrijke vrouw in Thay omdat zij uitermate diplomatiek is en de relatie tussen de zulkirs, tharchions en andere belangrijke figuren in Thay doorgaans goed weet te houden. Over de achtergrond van haar vragen heeft The Simbul niks losgelaten.

Ook refereert Orimel Drudaryn nog even naar het briefje dat de groep heeft gevonden bij een cleric van Shar, die bij Sirwa Vaughn was. Op het briefje stonden 3 namen: Homen Odesseiron, Azhir Kren en Yaphyll. Ze zijn alle 3 verbonden aan de Red Wizards. Homen Odesseiron is de tharchion van Surthay, Azhir Kren is de tharchion van Gauros en Yaphyll is de zulkir van divination.

Vervolgens vertelt Orimel Drudaryn over Thay. De infrastructurele werken in Lapendrar zijn pas recent gestart, wat haar doet vermoeden dat het niet zo zeer met handel te maken heeft, maar met iets anders. Daarnaast bevestigt ze het nieuws uit Nethjet en voegt hier nog een paar nieuwtjes aan toe:

Nevron, de zulkir van conjuration toont recent veel intresse in de Ruins of Delhumide. Deze ruine herbergt waarschijnlijk veel demonen uit het oude Narfell. Het is een plek die Red Wizards altijd links hebben laten liggen. Het enige wat ze deden was avonturiers op wachten die hier naar binnen gingen, om (als ze weer terugkeerden) hun schatten afhandig te maken.

Het gerucht gaat dat er in Pyarados (tharch) bij Thazar Pass een weg is (onder)door de Sunrise Mountains naar de Endless Waste. Als deze gevonden wordt is er een alternatieve route tussen Faerun en Kara-Tur, via Thay. Dit is interessant, zeker nu monsters de Golden Way meer en meer terroriseren. Stammen goblinoid uit Narfell zijn naar het zuiden gekomen en belagen het gebied. Recent zijn er ook meer en meer demonen, duivels of andere outsiders gespot.

In Pyarados (tharch) is grote vraag naar avonturiers om de Sunrise Mountains in te gaan op zoek naar mineralen, schatten, slaven en de vermeende doorgang. Daarnaast zijn er soms ook expedities naar Ganathwood tussen Thay en Mulhorand om (gevluchte) slaven te vangen.

De nieuwe identiteit van de groep is die van een groep avonturiers uit Thesk. Thayans kennen het verschil tussen Damaran uit Thesk en Aglarondan niet, dus daar hoeven ze zich niet druk om te maken. De avonturiers gaan naar Pyarados (stad) om daar carriere te maken. Ze kunnen zich daar in Zulkans Refuge melden. Dit is de inn in de stad waar avonturiers verblijven. Hier worden ze door makelaars aan opdrachtgevers gekoppeld. Waarschijnlijk kunnen ze zo een opdracht krijgen naar het grensgebied tussen Thay en Mulhorand. De kans is groot dat ze dan wel eerst een andere opdracht moeten volbrengen. De volgende dag zullen ze aan hun nieuwe identiteit gaan werken.

Die avond maakt de groep van hun aanwezigheid in Amruthar gebruik om meer informatie te achterhalen over Kismet Baraz, de vermoedelijke eigenaar van Bucks Fizzie Wine. Sykgez Bestat spuugt op de grond voordat hij vertelt dat Kismet Baraz een arrogante Mulan is die slechte wijn maakte. Totdat hij een tijdje terug opeens met een nieuwe wijn kwam. Zelfs Sykgez Bestat moet toegeven dat dit een lekkere wijn is. Hiermee verovert Kismet Baraz langszaam de markt in Amruthar.

View
Are we there yet?
1 t/m 11 hammer 1375

De volgende ochtend nemen de avonturiers afscheid van de 52 companions. Gwendolyn Kestral cast gentle repose op het lichaam van Lisa, de gevallen companion. Doordat ze hierbij de rod of lesser extend van Narfedwyn gebruikt, hebben de 52 companions ruim 2 tenday langer om hun kameraad te raisen. Ook geven ze companions nog 10 potions of cure light wounds.

Dan vertrekken ze met de ezels en de barg. Het gaat langszaam en het duurt een volle tenday voordat ze langs de oever van Lake Umber Nethjet bereiken. De avonturiers oefenen als hun alteregos. Onderweg zien ze bijzonder transport over water: een boot die wordt voortgetrokken door sea cats.

Kort voordat ze bij de stad zijn worden ze door een groep gnoll staande gehouden. Ze hebben een logo met een speer en een rood vaandel. Het is een patrouille van Thay. De leider vraagt naar papieren en het doel van de reis, maakt een inschatting van de groep en hun handelswaar en eist 8sp tol. Sandra Parlou probeert te onderhandelen, maar betaalt uiteindelijk. 

Die middag lopen ze Nethjet binnen. De havenmeester vraagt iets verder door dan de patrouilleleider, maar laat de groep aanmeren. Dit kost 3gp + 3sp per dag. Wederom probeert Sandra Parlou te onderhandelen. Ze dingt af tot aanlegkosten van 12 sp. De groep verkoopt dezelfde dag, na een paar uur handelen, het ijzer, de boot en de ezels.

Ze lopen de stad in, opzoek naar een eenvoudige inn. Nethjet is een relatief nieuwe stad, snel gegroeid door het succes van de handel. Scheepvaart is booming. Ze zien een nieuw paleis met de symbolen van Kossuth. De leider van Lapendrar is cleric van Kossuth. Kossuth en Bane zijn de 2 belangrijkste geloven in Thay.

Na een korte zoektocht komt de groep uit bij The Laughing Horse, een inn uit het lage segment. De innkeeper is een Rashemi en ook de gasten zijn Rashemi m.u.v. een enkele half-orc. Een kamer kost 2gp, inclusief eten en het eerste biertje.

De groep hoopt dat er in de inn flink geroddeld wordt. Dat valt tegen. Twee mannen aan een tafel in een hoek lijken de boel wat in de gaten te houden. Toch horen ze wel een paar nieuwtjes: Slaven zijn bezig met het verharden van de weg tussen Nethjet en Bezantur. Commoners die een misstap begaan, worden ook ingezet; Er wordt een grotere lift gebouwd bij Nethwatch Keep, langs de kliffen van The Plateau of Thay; Er is een ruzie tussen thief guilds in Bezantur

 

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.