Velprintalar city guard

De Velprintalar city guard is gelegerd in Griffonheight Keep. Hoewel stadswacht in naam, is dit een onderdeel van het leger van Aglarond. Er is namelijk ook een Velprintalar militia

De Velprintalar city guard staat onder aanvoering van Captain Ceridwen Anwyl, zij is tevens marshal van Griffonheight Keep. Er zijn ongeveerd 400 soldaten gestationeerd. Hierbij zitten:

Sergeant Telstar; Corporal Jonas Blablabla; conscript Erkwyr the Blue.

Een cavalerie eenheid van 50 man onder bevel van Lord Velskoon Ingelbran Tyman. Hiertoe behoort o.a. Sergeant Yuirkwyr Marsh.

Bij de Velprintalar city guard zit ook een regiment Aglarondan Griffonriders. Deze staan onder leiding van High captain Hover Seawind en behoren daarmee in de praktijk meer tot de Simbulmyn.

Velprintalar city guard

Aglarond ArjanBeelen