Varran Gloskil

Duke Varran Gloskil is de landheer van Urve en zit namens dit in dorpje in de Royal council. Hij woont in Brightstone Keep. Lord Hugo Palphramond, Lady Catherine Palphramond, butler Jeeves en de guard van Huize Palphramond verblijven hier, wanneer Scales het mogelijk op hun voorzien heeft.

Later gaat Lord Hugo Palphramond voor Duke Varran Gloskil werken. 11 marpenoth 1374 sluit Duke Gloskil zich aan bij Altumbel. Samen met Lord Kargil Ninton verklaart hij Aglarond de oorlog en valt hij Urst aan.

19 uktar 1374 komt Duke Varran Gloskil om het leven bij een dark ritual waarbij een besmette Mirror of Opposition betrokken is.

Varran Gloskil

Aglarond ArjanBeelen