Urve

Dit kleine dorpje ligt langs de noordwest kust van Aglarond, tussen Ingdels Arm en Urst. Het dorp viel onder het gezag van Duke Varran Gloskil, die hier resideerde in Brightstone Keep. Duke Gloskil was de vertegenwoordiger van Urve in de Royal council.

Op 11 marpenoth 1374 sluit Urve zich aan bij Altumbel dat zich dan net formeel onafhankelijk heeft verklaard.

19 uktar 1374 wordt Brightstone Keep vernietigd. Grote zwarte bollen laten perfect geometrische kraters achter op de plekken waar ooit de gebouwen en torens van de keep stonden. Duke Varran Gloskil komt bij dit 'dark ritual' om het leven.

Urve

Aglarond ArjanBeelen