Urst

Urst is een vissersdorp in het noordwesten van Aglarond. Het ligt tussen Ingdels Arm en Urve.

Leider van het dorp en vertegenwoordiger in de Royal council is Lord Alwyssyd Undain.

Urst

Aglarond ArjanBeelen