The Grail of Shargrailar

Deze drakenhoorn is afkomstig van de dracolich Shargrailar. Hij is vervaardigd daar Harper, nadat zij de dracolich in Sembia hadden verslagen. De bedoeling was om de hoorn als lokaas in te zetten voor de Cult of the Dragon in Sembia. Het was niet de bedoeling dat de hoorn naar Aglarond zou gaan. Hier zijn de Harper de hoorn kwijtgeraakt.

De hoorn is door Garret Craddle en Yllfigir Aglarond in gesmokkeld en verzonden naar Winn Kardzen in Glarondar. Tulin Farweather heeft hem aangenomen en met een karavaan meegestuurd in de veronderstelling dat het om een Hoorn des Overvloeds ging.

The Grail of Shargrailar

Aglarond ArjanBeelen