The Fang

The Fang is een schiereiland langs de noordkust van Aglarond tussen Velprintalar en Furthinghome. Er zijn 2 nederzettingen op The Fang: Findar en Dhast. Fangers beschouwen zichzelf niet als deel van Aglarond en hebben een sterke afkeer van iedereen die van buiten het schiereiland komt.

The Fang heeft een rijke historie wat betreft piraterij. Onder The Simbul wordt dit echter zwaar gestrafd in Aglarond en er is tot eleasis 1374 weinig meer aan gedaan. In eleasis 1374 stappen de councilmembers Lord Orwyd Destinkaerr van Dhast en Lady Sesydda Spurwind van Findar uit de council. Hetgeen een eenzijdige afkeer van Aglarond betekent. Vanaf dat moment wordt de piraterij weer opgepakt.

The Fang

Aglarond ArjanBeelen