Thay

Thay is het enige buurland van Aglarond. Het land is bekend van de Red Wizards. Het land is gebouwd op en rond een grote hoogvlakte (The Plateau of Thay). Naast Aglarond grenst het aan Thesk en Rashemen in het noorden, Mulhorand in het zuiden en de Sunrise Mountains in het oosten. De meest recente expantie van Thay zijn de steden van de Wizards Reach. Thay exporteert meer en meer magische items. 

Thay is opgebouwd uit tharchs, o.a.: Delhumide (tharch), Eltabbar (tharch), Gauros, Lapendrar, Pyarados (tharch), Surthay, Tyraturos (tharch), en Thazalhar.

Bekende nederzettingen in Thay zijn: Amruthar, Bezantur, Eltabbar (stad), Escalant, Nethentir, Nethjet, Pyarados (stad) en Tyraturos (stad).

De Red Wizards zijn de machthebbers in Thay, samen met de tharchs. Boven hen staat een council van 8 zulkirs, voor elke school of magic 1. Bekende zulkirs zijn: Szass Tam, Mythrella, Nevron en Yaphyll.

Onder de Red Wizards staan die humans die Mulan zijn en een aantal humans met bloed van draken, demonen, duivels of andere outsiders. Genasis en tieflings kunnen hier ook toe worden gerekend. Daarna komen de 'commoners', Rashemi. Tot slot zijn er de slaven, in grote aantallen, van allerlei kom af. Het zijn de ongelukkige die binnen of buiten Thay zijn gepakt, of van wie de ouders zijn gepakt.

Thay

Aglarond ArjanBeelen