Nethwatch Keep

Nethwatch Keep is van de forten langs de randen van The Plateau of Thay, boven aan een klif aan het eind van een slingerweg. In het geval van Nethwatch Keep is dit de Eastern Way. Het fort ligt aan de westrand van het plateau, tussen Nethjet en Amruthar.

Er is een lift vanaf het fort naar beneden. Een tweede lift wordt hiernaast gebouwd.

Nethwatch Keep

Aglarond ArjanBeelen