Nethjet

Nethjet is de hoofdstad van Lapendrar, Thay. Het ligt aan de zuidoever van Lake Umber en vormt een tweespan met Nethentir dat aan de overzijde van het meer ligt. Sinds de vrede tussen Thay em Aglarond is de handel over River Umber richting Sea of Fallen Stars enorm toegenomen. Nethjet profiteert hier van. Scheepswerven en pakhuizen komen als paddestoelen uit de grond. Een nieuw paleis van tharchion Hezass Nymar van Lapendrar is hier ook gebouwd. Het paleis is rijkelijk versiert met kleuren en symbolen die verwijzen naar Kossuth.

Een ander bekend gebouw is: The Laughing Horse.

Nethjet

Aglarond ArjanBeelen