Hugo Palphramond

Lord Hugo Palphramond behoort tot één van de oude adelijke families uit Aglarond. Hij is getrouwd met Lady Catherine Palphramond. Dit was een gedwongen huwelijk omdat Catherine zwanger was van een zoon: Cornelius. Cornelius overleed als baby, in de winter van1353. In 1354 krijgen ze een dochter: Kyra Palphramond. Lord Palphramond werkte tot eleasis 1374 als adviseur in The Council Hall in Velprintalar. Hij woonde in een mansion in de stad. Hier werkte o.a. butler Jeeves voor hem en zijn familie.

In eleasis 1374 gaat Lord Palphramond werken in Urve. Vrouw Catherine Palphramond en butler Jeeves gaan met hem mee. Hij is vermoedelijk lid van de Sons of Hoar. Door Lady Mourwen Mestispaerr wordt beweerd dat hij in Spandeliyon zit.

Lord Palphramond is een eigenwijze man, die soms te veel drinkt. 19 uktar 1374 komt hij om het leven bij een dark ritual waarbij een besmette Mirror of Opposition een rol speelt.

Hugo Palphramond

Aglarond ArjanBeelen