High Road

De High Road loopt tussen Eltabbar (stad) en Bezantur en eigenlijk verder tot Escalant, Taskaunt en Lasdur. Het gedeelte tussen Eltabbar (stad) en Bezantur ligt grootendeels op The Plateau of Thay en heeft formeel de naam High Road. De weg wordt erg intensief gebruikt nu de handel in Thay floreert. In Tyraturos (stad) kruist de High Road met de Eastern Way. De andere belangrijke verkeersader van Thay.

High Road

Aglarond ArjanBeelen