Gwendolyn Kestral

Gwendolyn is priesteres van Selune in The House of the Four Moons in Velprintalar. Zij wordt in nightal 1373 door priesteres Maera Sardina naar een menhircirkel net buiten Tanyuir in het Yuirwood gestuurd om 2 andere selunites (Sonja Silversong en Maelthas) te helpen. Ze sluit zich aan bij de avonturiers

Gwendolyn heeft een goddelijke gave: zo nu en dan ontvangt zij een visioen van Selune. De eerste was dat van een groot vuur op open zee. Ze zag dit aan de vooravond van de burgeroorlog in Aglarond. Later heeft ze een droom waarin ze een zware omweersbui Emmech ziet naderen.

De derde voorspellende droom van Gwendolyn op 17 uktar 1374 gaat over de dood van Lord Hugo Palphramond, Lady Catherine Palphramond en butler Jeeves. De avonturiers nemen de droom serieus en zetten alles op alles, om het overlijden van de 3 te voorkomen. Dit lukt helaas niet bij Lord Hugo Palphramond, maar wel bij de andere 2.

Gwendolyn heeft samen met Sonja Silversong en Buck Sfiz een handel voor de tempel van Selune. Zij fungeert met name als 'business owner'. 

Gwendolyn Kestral

Aglarond ArjanBeelen