Furthinghome

Furthinghome is de oudste door humans gevestigde nederzetting in Aglarond en tweede stad van het land. De stad staat bekend als 'City of the Peacock'. In een ver verleden heeft een edelman pauwen naar de stad gehaald. Er lopen nogsteeds pauwen vrij rond in de stad. Een van de weinige kerken van Hoar, en de enige in Aglarond, staat in de stad.

Machthebbers in de stad en vertegenwoordigers in de Royal council zijn: Lord Faryl Albin, Lord Folcoerr Durcan en Lady Engwynna Mestispaerr.

Na de bekendwording van het verdwijnen van The Simbul in eleasis 1374 zijn er in de stad hevige rellen ontstaan.

Furthinghome

Aglarond ArjanBeelen