Dyltharra Buelth

Mother Dyltharra Buelth is priesteres van Selune en de hoogstgeplaatste in The House of the Four Moons in Velprintalar: 'Mother'.

Dyltharra Buelth

Aglarond ArjanBeelen