Derynn Kendal

Captain Derynn Kendal is verantwoordelijk voor de dienstplichtigen op Fort Emmech. Hij zat hier ook tijdens de diensttijd van een deel van de avonturiers. Derynn deed zich jaren voor als aanhanger van Torm en verspreidde het geloof in Torm onder de dienstplichtigen. In werkelijkheid is hij aanhanger van Hoar en verspreidde hij het dogma van Hoar. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de brandstichting in 1373 in Fort Emmech. Hij probeerde hiermee de positie van Lord-High Captain Gante Demelin te verzwakken. In de nacht van 23 op 24 eleint 1374 deserteert Derynn uit The Army of the Lion, samen met Captain Canton Karlesad, Sergeant Kelwynn Cadarn en een aantal andere onderofficieren.

Captain Derynn Kendal vlucht naar Urve, naar Brightstone Keep van Duke Varran Gloskil. 19 uktar 1374 komt hij hier om het leven bij een dark ritual waarbij een besmette Mirror of Opposition een rol speelt.

Derynn Kendal

Aglarond ArjanBeelen