Aglarond

De volgende ochtend haalt Apsalom de ring of sending op bij Idris Newienn in The Simbuls Palace. Idris Newienn vraagt hem in Mesring goed op te letten naar hoe de verhoudingen liggen en naar eventuele aanjagers van rellen. De avonturiers realiseren zich dat hun paarden al 2 maanden in Emmech staan en Gwendolyn Kestral stuurt met sending bericht naar de innkeeper Gaethas Ysberin. Hij zegt dat de paarden er nog zijn.

Ze vertrekken per boot naar Emmech. Twee dagen later komen ze aan. De paarden worden opgehaald en Gaethas Ysberin wordt bijbetaald. De rest van de handelswaar wordt verkocht, hetgeen 35gp oplevert. Ze besluiten ijzer in te kopen, omdat bij een dreigende oorlog schaarser en dus duurder gaat worden. Verder proberen ze Duchesse Mantelia Parsuns nog te spreken te krijgen, maar die heeft geen tijd.

De volgende dag vertrekken de avonturiers te paard naar Mesring. Ze komen aan het eind van de dag aan. Nadat ze zich hebben genesteld in de Horse and Cart Inn, gaan ze op zoek naar de leider van het dorp: Lord Geberynn Mistrar. Lord Mistrar vertelt hen over de ontwikkelingen van de laatste weken in Mesring. Er zijn wat onvriendelijkheden geweest tussen de half-elven en de humans in het dorp, als gevolg van de gebeurtenissen in de Royal council. De groep heeft hier een aantal sporen van gezien (kapotgegooide ruiten e.d.). Een aantal half-elven uit Tanyuir en Tilbron laat sinds die tijd geen humans meer toe in het Yuirwood. Dit heeft de handel met Glarondar deels stilgelegd. Lord Geberynn Mistrar ziet er naar uit, dat de wild magic uit zijn dorp is verdwenen. Hij wenst de groep veel succes.

De groep besluit dezelfde avond nog de kelder in te gaan waar de wild magic het sterkst aanwezig lijkt. Darvin Buckman en Evandur Evenwood gaan mee, maar laten de groep eerst de kelder verkennen. Het kost even wat hersenbrekers maar dan weet Apsalom de geheime deur, die doorgang naar de ruimtes met wild magic verleend, weer te vinden. De val met burning hands is meer hinderlijk dan gevaarlijk bij het openen van de deur. Hierachter loopt een gang. Deze vertakt zich en beide vertakkingen vertakken zich opnieuw. Dit leidt dit vier deuren met daarachter vier kamers. In deze kamers bevinden zich, levende spells (glitterfire en sickening sleep) en geanimeerde meubels en handen als gevolg van de wild magic. De groep weet hier mee af te rekenen. Ook zit in een kamer een pittrap. Onder in de schacht van de val wordt de groep geteleporteerd. Ze eindigen in de kelder van de Horse and Cart Inn. Innkeeper Aenas Lammen is zeer verrast. Hij is niet bekend met dit fenomeen en vraagt de groep de schacht af te sluiten, zodat niemand zo maar zijn kelder in kan. 

Dit doen ze. Daarna gaan ze verder. In de vierde kamer ligt een skelet. Aan de voorwerpen die deze skelet bij zich draagt, is duidelijk dat het om een dief gaat. Zijn lockpick tools steken nog uit een grote stenen deur. De deurpost is gemaakt van drie grote stenen. Twee staand en één liggend. Ze hebben wel wat weg van menhirstenen. De groep is voorzichtig en stelt vast dat er een val op de deur zit. Ze besluiten tot na middernacht te wachten, zodat de clerics van Selune zich goed kunnen voorbereiden.

Uiteindelijk weet Apsalom met veel moeite en na menigmaal geëlektrocuteerd te zijn, de deur te openen. De resist energy electricity van Gwendolyn Kestral, heeft hem voldoende tegen de chain lightning trap beschermd. Erachter bevindt zich een ronde kamer in de vorm van een menhircirkel met nog drie deuren en een of andere levende fireball, een conflagration ooze. De menhircirkel is een portal, net als diegene die de avonturiers buiten Tanyuir zijn tegengekomen, maar hij werkt niet meer. Mogelijk is het de oorzaak van de wild magic. De groep verslaat de conflagration ooze en ook de chilling fog (een levende spell) en de raggamoffyns die in twee van de drie kamers achter de deuren zitten. Darvin Buckman en Evandur Evenwood kunnen nu aan de slag.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.