Aglarond

De volgende ochtend staan de avonturiers inderdaad eerder op. Ze wikkelen een everburning torch in een cloak, zodat er slechts een klein streepje licht over blijft. Hiermee volgt Shando de sporen. In het donker duurt het langer voordat ze de deserteurs tegenkomen. Na twee uur horen ze wat. Ze gaan er van uit dat ze bij het kamp van de deserteurs zijn en maken zich direct klaar voor gevecht. Vrijwel tegelijkertijd wordt er vlak voor hen licht gemaakt en zien ze acht deserteurs staan. Twee in fullplate en zes in chainshirt. Ze hebben allemaal een schild en kortzwaard gepakt.

Er volgt een pittig gevecht. Achter de acht zitten nog vier personen wat meer verscholen, drie spellcasters en een vechter met een heavy flail. Één van de vier is een bard en inspireert haar groepsgenoten. Een ander concentreert zich op het counteren van spreuken van Maelthas en is daar bijzonder effectief in. De bard en de derde spellcaster dragen een holy symbol van Hoar. Met het symbol in zijn hand cast de derde spellcaster wrack op Apsalom. Deze faalt zijn save en vergaat vervolgens van de pijn. Terwijl Apsalom ligt te creperen van de pijn en Maelthas spreuk na spreuk gecounterd ziet worden, worden Gwendolyn Kestral en Shando aangevallen door de mannen met zwaarden en de vechter met de flail. Telkens voor zijn aanval lijkt de vechter zich te concentreren. Achter de klap die hierop volgt lijkt extra kracht te zitten. Het duurt niet lang voordat Gwendolyn Kestral onder deze klappen bezwijkt. 

Op het moment dat Shando alleen over lijkt en het gevecht hopeloos, lukt het Maelthas eindelijk een spreuk te casten zonder dat deze gecounterd wordt. Met een web zet hij de deserteurs vast. Vervolgens brengt Shando Gwendolyn Kestral bij, die op haar beurt resurgence cast en Apsalom de kans geeft zich te ontdoen van de helse pijnen. Dit lukt hem. Aansluitend op de web cast Maelthas fireball. Gwendolyn Kestral cast vervolgens flame strike. Dit is te veel voor de meeste deserteurs en zij bezwijken onder de hitte. Ook de counterende wizard sterft. De bard drinkt een potion en verdwijnt uit zicht en de vechter roept de laatst overgebleven spellcaster en de enige met kortzwaard die nog staat bij zich en zegt: “we gaan weg hier”. Waarop de spellcaster met holy symbol in de hand teleport cast en het drietal verdwijnt. De groep blijft achter tussen 8 half verkoolde lijken en een heleboel spullen, waarvan er overigens veel van het leger van Emmech blijken te zijn.

Shando zoekt sporen van de bard en komt er achter dat die met de teleport mee is. Rosamaiin gaat boom in en markeert plek met aan elkaar genaaide overkleding van soldaten. Gwendolyn Kestral cast teleport en de groep keert terug naar Emmech. In het stadje krijgen ze te horen dat de priesters van Hoar publiekelijk zijn veroordeeld, hebben gehangen en dat de lijken al weg zijn gehaald.

Duchesse Mantelia Parsuns is in Velprintalar voor de maandelijkse bijeenkomst van de Royal council. Daarom gaan ze vervolgens naar Lord-High Captain Gante Demelin om verslag uit te brengen. Lord-High Captain Gante Demelin geeft aan het nieuws van 2 de ontkomen deserteurs te verspreiden. Ook stuurt hij Aglarondan Griffonriders richting de gemarkeerde plek. Hij vraagt ze of het leger de spullen terug mag. De fullplate van de cleric, mogen ze houden. Ook de spellbook van Captain Canton Karlesad wil hij terug, maar hij beloofd het exemplaar of een kopie later bij het pakhuis in Emmech te bezorgen.

Lord-High Captain Gante Demelin vertelt verder over problemen in het Yuirwood. Een onderzoeksexpeditie van de Masters of the Yuirwood is verdwenen. Hij weet ook dat er wordt gezocht door machtige personen naar The Simbul. Tot slot geeft Lord-High Captain Gante Demelin de groep een rondleiding over de vleugel van de battlewizards. Hier ontmoet de groep Velskoon Anwen Cadarn. Zij is nu de hoogst geplaatste wizard.

Ze zeggen in het pakhuis dat er pakketje aankomt. Maelthas besluit hier te wachten. Vervolgens huren ze 3 staljongens voor 2gp in om met ze mee te reizen naar Mesring en de paarden later terug te brengen. Aan het eind van de dag komen ze aan in Mesring. Darvin Buckman en Evandur Evenwood zijn hier net klaar met het opruimen van de wild magic. Het laatste stuk verder van de kapotte menhircirkel af ging sneller. Ze spreken ook met Kishella Ferlantir. Andreas Sobror is even niet in de buurt en Kishella Ferlantir praat vertrouwelijk over het Yuirwood en de Sunglade als mogelijk portaal naar Sildeyuir. Ze vertelt dat er groepen enchante half-elven zich verschansen rond de menhircirkels in het Yuirwood. De half-elven gedragen zich zeer agressief. Inmiddels zijn er twee groepen van de Masters of the Yuirwood vermist. De tweede groep is de Sunglade ingegaan.

De Sunglade is een netwerk van ruimtes verbonden met portals die een vermoedelijk een tussenwereld vormen met Sildeyuir. Zonder kompas raak je hopeloos verdwaald. De Masters of the Yuirwood hebben 1 kompas. Deze heeft de onderzoeksexpeditie bij zich. Dervila Greenbow, leider van de Masters of the Yuirwood, is op zoek naar een betrouwbare groep avonturiers die een meer diverse samenstelling heeft dan een groep Masters, om de Sunglade in te gaan. Kishella Ferlantir wil de groep graag meenemen naar Relkaths Foot om ze aan Dervila Greenbow voor te stellen.

Gwendolyn Kestral geeft aan eerst de paladins van Torm te willen spreken. Vervolgens wil ze naar Velprintalar voor een gesprek met High-Captain Hover Seawind en daarna wil ze graag mee richting Relkaths FootDarvin Buckman en Evandur Evenwood zijn klaar. Voordat ze terug naar The Vast gaan, willen ze eerst nog ergens een nieuwe Penance of Duty. Ze hebben al iets gedaan voor de tempels van Selune en Rillifane RallathilSonja Silversong stelt voor dat ze iets doen voor de tempel van Valkur in Emmech. Dit lijkt ze een goed idee en ze besluiten de volgende dag samen met de staljongens die kant op te gaan.

De Simbulmyn gaan terug naar Velprintalar. Hun onderzoek heeft niet veel opgeleverd. Verder spreken ze die avond met Lord Geberynn Mistrar. Ze geven aan dat ze mogelijkheden zien om te handelen via Mesring. Lord Geberynn Mistrar is enthousiast. Hij wil Buck Sfiz graag ontvangen voor een gesprek. Tot slot doet Gwendolyn Kestral erg haar best om toenadering te zoeken met Andreas Sobror. Uiteindelijk krijgt ze hem zo ver een biertje mee te drinken, maar daarna gaat hij snel naar bed.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.