Aglarond

De volgende dag reizen de avonturiers naar Relkaths Foot. De reis duurt 3 dagen en eerste tussenstap is Halendos. Tot Halendos is het rustig. Ook in het dorp is de rust wedergekeerd.

Na een overnachting in Halendos trekken ze het Yuirwood in. In het begin horen ze hier nog vertrouwde bosgeluiden, maar naar mate ze verder in het bos komen wordt het onheilspellend stil. Ze houden 's nachts goed de wacht en het blijft onheilspellend stil.

Halverwege de derde dag zien ze verderop 3 dode bosherten liggen. Voorzichtig speurt de groep de omgeving op, maar ze zien geen direct gevaar. Ze benaderen de plek van de beesten en zoeken er naar sporen. Shando ontdekt dat de beesten kort na elkaar zijn gedood door een beest met een bek bestaande uit 3 kaakdelen. Na de eerste aanval die de herten compleet overviel was er één neer en probeerden er 2 te vluchten. Die 2 kwamen nauwelijks van hun plek, voordat ze ook werden gedood. Van de dader zijn bijna geen sporen te zien. Hooguit een paar pootafdrukken van twee drietenige poten vlakbij de dode beesten.

Ze laten de beesten achter en reizen verder. Dan verschijnt er plotseling een ethereal marauder zo groot als een paard naast Sonja Silversong en bijt haar paard met zijn bek met kaak bestaande uit 3 delen. Het beest is direct weer verdwenen. Gwendolyn Kestral herkent dit als vergelijkbaar met de spreuk ethereal jaunt. Sonja Silversong springt van haar paard, dat vlucht. De ethereal marauder verschijnt weer, volgt het paard en doodt het. Pijlen van Rosamaiin en Kishella Ferlantir deren hem wel, maar doden hem niet. Gwendolyn Kestral cast vervolgens flame strike waarmee ze het beest zwaar verwond, maar ook een stuk bos in de as legt. Andreas Sobror ontsteekt vervolgens in woede richting Gwendolyn Kestral, terwijl Rosamaiin het beest dood schiet.

Ook Shando keurt het gedrag van Gwendolyn Kestral af. Samen met Andreas Sobror roept hij haar ter verantwoording. Andreas zegt dat hij Dervila Greenbow zal afraden de groep aan te nemen. Wanneer ze hun reis vervolgen loopt hij achteraan en zegt verder niks meer.

Als ze Relkaths Foot in lopen lijkt het in eerste instantie een klein dorpje langs een riviertje, maar als ze de eerste huizen passeren zien ze dat de kern van de plaats bestaat uit een groep van 7 bomen, waarvan er 4 enorm zijn. Deze bomen zijn volgebouwd met gebouwen en platformen die met elkaar verbonden zijn via ladders en touwbruggen.

De groep passeert een tempel van Corellon Larethian en waadt door de rivier bij een oversteek. Aan de overkant wordt bij de eerste van de 4 enorme bomen een touwladder voor ze naar beneden gelaten. Bovenaan de ladder is een platform voor de Masters Hall (hq van de Masters of the Yuirwood). Bij het binnengaan van de Hall passeert Andreas Sobror de groep. In het voorbijgaan loopt hij Gwendolyn Kestral half in de rug. Bij binnenkomst van de Hall sta je direct in een kantine. Achter in de kantine is een grote deur die langs een toren omhoog leidt. Andreas Sobror schiet voor Kishella Ferlantir de deur door.

In de kantine is het druk met Masters. Het zijn allemaal half-elven die al wat ouder zijn; ouder dan de groepsleden. Ze horen hier dat er een lid van de eerste groep verdwenen Masters of the Yuirwood is teruggevonden. De man schijnt erg in de war te zijn. Dan komt Kishella Ferlantir naar beneden. Ze geeft aan dat Dervila Greenbow de groep kan ontvangen. Kishella Ferlantir gaat hen voor de trap op. Ze cirkelen rond tot ze een van de laatste verdiepingen hebben bereikt. Hier worden ze een groot vertrek ingeleid. Voor hen staat een half-elf vrouw die er uitziet als een ervaren ranger. Ze stelt zich voor als Dervila Greenbow.

Na een korte introductie vraagt ze Gwendolyn Kestral zich te verantwoorden voor het casten van flame strike. Gwendolyn Kestral geeft aan waarom ze het heeft gedaan en verzekert Dervila Greenbow dat ze in het vervolg alleen gebruik maakt van vuur in het bos als er sprake is van accuut levensgevaar. Die is tevreden met het antwoord en wil de groep graag twee andere belangrijke personen voorstellen. Ze gaat kijken of de groep de volgende dag Princes Blindelsyn Olossyne kan ontmoeten. Dezelfde avond neemt ze de groep mee verder omhoog de toren van de Hall in. Hier ontmoeten ze 4 vrouwen. De vrouwen zijn tussen de 20 en 30 en zien er uit als Aglarondan humans. Ze praten echter in een tongval die wat weg heeft van die van Maelthas.

Eén van de vrouwen stelt zich voor als Melordianix. Melordianix vertelt de groep over de teruggevonden Master. De man schijnt nergens op te reageren en zingt enkel nog een kinderliedje. Alleen de tekst is enigszins veranderd. Het oorspronkelijke liedje gaat over een rups die een coconnetje om zich heen bouwt en hier uitkomt als een mooie vlinder. De man zingt over een rups die een vlinder is en drie vleugels heeft. Deze omschrijving doet Gwendolyn Kestral terugdenken aan de zombie waarmee de groep heeft gevochten in de Twilight Tombes en die zo eenvoudig door Sealmyd was uitgeschakeld.

Na deze ontmoeting gaat de groep naar de Taproot inn. Ze nemen hier een aantal kamers en bestellen een maaltijd bij innkeeper Arborin. Deze maaltijd nuttigen ze aan een tafel in de drukste van 4 common rooms.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.