Aglarond

Twilight Tomb (8)

Dag 8: 30 nightal 1373 en 1 hammer 1374

De volgende dag verslaan de avonturiers de flameskulls. Deze hadden weer skeletons bij zich; 4 dit keer. Gwendolyn Kestral heeft 2 flasks holy water mee gekregen van priesteres Maera Sardina en blijkt dit nodig te hebben om de flameskulls definitief te vernietigen. De groep trekt verder door toren 3. Ze verslaan een wight, een juju-zombie met 3 vargouilles en een deathlock die fiendish monstrous scorpions summoned. Er ontstaat een discussie over een wand of animate dead. Uiteindelijk wordt besloten deze te houden. Daarnaast vindt de groep nog een magische edelsteen. Een king's tear, geslepen in de vorm van een diamant. De deathlock bij wie ze het vonden, had een gat in zijn voorhoofd met dezelfde vorm.

Ze dalen af naar de onderste verdieping van de toren. Hier ontstaat een moeilijk gevecht met 2 girallon zombies en een brain in a jar, die door de achterste zombie wordt gedragen. De brain in a jar maakt gebruik van suggestions, wat leidt tot een gecompliceerd gevecht in delen. De eerste zombie wordt gedood, maar daarna trekt de groep zich terug. Ze gaan rusten bij de orcs.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.