Aglarond

Twilight Tomb (7)

Dag 7: 28 en 29 nightal 1373

Kyra Palphramond heeft een lang en frustrerend gesprek met de orcs. Thraka wil eerst niet met hun spreken. Pas als ze beloven de sleutel voor de orcs te zoeken en samen met hen naar buiten te gaan, krijgen ze eten van Thraka. Kyra Palphramond geeft haar woord en de avonturiers krijgen voedsel. Ze gaan weer naar het rotsplateau. Hier verschijnt aan het begin van de nacht Gwendolyn Kestral. Zij is priesteres van Selune en gezonden door priesteres Maera Sardina om Sonja Silversong en Maelthas te helpen met hun quest.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.