Aglarond

Twilight Tomb (4)

Dag 4: 22 en 23 nightal 1373

De avonturiers willen de eerste twee torens verder verkennen. Ze worden door de orcs en hobgoblins echter nergens toegelaten. Er zit niks anders op dan naar de derde en/of vierde toren te gaan. Ze moeten dan wel weer langs de shadows. Apsalom offert zich op en stormt als eerste de kamer in om de klappen op te vangen. Hij wordt slechts één keer getroffen en verzwakt verder. Vervolgens worden de shadows wel makkelijk verslagen. Torsten Fordenfroth kan inmiddels lesser restoration en kan Sealmyd en Apsalom langzaam maar zeker weer op krachten brengen. De rest van de tweede verdieping van de eerste toren wordt verkend, maar levert geen relevante zaken op.

Ze verlaten de toren over de brug naar het westen. Deze vertakt zich naar twee torens. In de linkertoren zou de sleutel zijn. De groep besluit naar de rechtertoren te gaan. Ze lopen een trappenhuisje in en verslaan één enkele orc zombie. Op de brug naar de rechter toren worden ze overvallen door een shardcaster die uit de brug komt. Een pittig gevecht volgt, maar het monster wordt verslagen.

Hoewel de groep behoorlijk door hun bronnen heen is, besluiten ze nog even verder te kijken. De toegangsdeur van de toren zit echter op slot met een arcane lock. Een wachtwoord of sleutel is nodig om deze te openen. Ze besluiten te rusten in het trappenhuisje.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.