Aglarond

Twilight Tomb (3)

Dag 3: 20 en 21 nightal 1373

De volgende dag gaan de avonturiers met goede moed verder. Ze verkennen de tweede verdieping verder. Ze raken in gevecht met skeletons en zombies. In een een volgende ruimte worden ze overvallen door shadows. Deze verzwakken Sealmyd enorm. In dit gevecht worden ze geholpen door orcs. 2 shadows worden gedood, 4 shadows slechts verjaagd. Na afloop willen de orcs praten en vragen ze de groep om hulp. De groep stemt in en wordt door de eerste toren naar een tweede toren geleid.

Hier spreken ze met Thraka, de leider van het leger van orcs en hobgoblins. Maelthas ontdekt met detect thoughts dat Thraka waarschijnlijk dominated is door ene SaveraThraka vraagt de groep de sleutel van de portal te vinden in een andere toren, waar veel ondoden rondhangen. Wanneer dit is gelukt, kan Thraka vertellen hoe de sleutel gebruikt moet worden. De groep gaat niet akkoord, want denkt zelf te kunnen achterhalen hoe de sleutel gebruikt moet worden. Wel wordt vrede getekend.

De groep wordt door Thraka in de gelegenheid gesteld om uit te rusten in een kamer die veilig is voor ondoden en maakt hier graag gebruik van.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.