Aglarond

Twilight Tomb (15)

Dag 16: 16 hammer 1374

De avonturiers proberen met de nieuwe sleutel de laatste van de twee deuren in toren 4 te openen. Dit lukt niet. De deur blijft dicht en de val blijft afgaan. Ze geven het op. Duladora Trameldor denkt op basis van de twee stambeelden, dat het misschien een valsstrik is. Maelthas heeft vervolgens nog een aantal uren nodig om verder te studeren. Na een uur of acht verlaat de groep Tir'in'tiral.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.