Aglarond

Twilight Tomb (12)

Dag 12: 8 en 9 hammer 1374

De avonturiers gaan terug naar de orcs om te praten. Kyra Palphramond wil mogelijk Thraka uitdagen. Zoals altijd worden ze weer opgewacht door orcs op de balustrade. Deze gaan hun komst melden en halen ze later op. Eén orc (Durak) begeleidt ze naar Thraka. Voor de brug naar toren 2 wil hij echter de groep zelf verder laten lopen. Inmiddels staat de groep tussen orcs en hobgoblins. Dit is anders dan de voorgaande keren en de groep vertrouwt het niet. Durak wordt gecommandeerd terug te gaan door een orc commandant. Kyra Palphramond praat de orc commandant klem en deze geeft toe dat het een val is en pakt z’n wapen.

Een gevecht volgt, waarbij de orcs en hobgoblins makkelijk worden verslagen. De rest van de eerste toren wordt verkend. Ze verslaan een thorn met twee bruine beren en nog een orc die lag te slapen. Ze vinden naast een aantal waardevolle spullen een masterwork zilveren scimitar, een scroll of blink en meerdere oils of magic weapon, potions of cure light wounds en flasks of holy water. Ook vinden ze de voorraad eten en pijlen van de orcs. Hier zitten 10 rations per persoon in. Daarna besluiten ze te rusten.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.