Aglarond

Twilight Tomb (10)

Dag 10: 4 en 5 hammer 1374

Met de gevonden sleutel hebben de avonturiers toegang tot toren 4. Deze wordt verkend. Ze worden één voor één door air elementals omhoog getild, naar een ruimte met 2 stambeelden. Hiervandaan lopen twee gangen. Beide leiden naar een deur met een lightning trap. Achter de rechterdeur bevindt zich een trap omhoog. Kyra Palphramond en Torsten Fordenfroth gaan de trap op, terwijl Sonja SilversongMaelthas en Buck Sfiz eerst de tweede deur wil verkennen. Kyra Palphramond en Torsten Fordenfroth komen boven in een hal met een glazen menhircirkel (die niet af is) en allemaal glazen blokken. Ze worden aangevallen door een aparte dire rat (dire rats). Ze lopen naar beneden, maar voordat ze de deur bereiken, worden ze bijgehaald. De rat wordt verslagen en de andere drie komen terug. Een felle discussie ontstaat over de groepsdynamiek. Zonder dat er een echte uitkomst van de discussie is, gaan ze verder. De lightning trap op de tweede deur is veel heftiger, en de deur wil niet open met de sleutel. Door alle spreuken heen besluit de groep te rusten.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.