Aglarond

De volgende ochtend is het zwaar bewolkt. Nog voor de zon goed en wel op is, horen de avonturiers een schip aankomen. De half-elven in de groep turen over het water en zien in de schemering een longship aankomen. Het schip nadert de Seabull langzaam. Het heeft geen vlag of herkenbaar teken.

Als Sonja Silversong aan dek is gekomen en de situatie in heeft geschat, besluit ze om het roer om te gooien en van de longship weg te varen. Zodra de crew van het longship dit in de gaten krijgt verschijnt er een enorme draaikolk voor de Seabull. Het longship zet de achtervolging in. Sonja Silversong wordt gedwongen om opnieuw het roer om te gooien en de koers te wijzigen. Ternauwernood lukt het haar om buiten de draaikolk te blijven.

Ondertussen is Kyra Palphramond met griffon opgestegen en naar het longship gevaren. Ze wordt belaagd met kruisboogpijlen en de speren die de balista van het longship afvuurt. Wanneer ze dichter bij het schip komt kan ze de roeiers, schutters, balista, crew, kapitein en twee andere personen onderscheiden. De twee anderen blijken spellcasters. Op het moment dat Kyra Palphramond besluit te chargeren op de kapitein, zorgt één van beide voor een solid fog. Als Kyra Palphramond hier weer uit komt is het schip al een eind verder.

In die tussenliggende tijd hebben de schepen elkaar bestookt met pijlen e.d.. Het zeil van de Seabull begint aardig beschadigd te raken. Sonja Silversong geeft Maelthas opdracht om fireballs te gaan casten. Met twee spreuken zijn er bijna geen roeiers meer over en ligt het longship stil. De overgebleven piraten verschansen zich.

Dan vliegt Kyra Palphramond op een spellcaster in, de kapitein stapt er voor en ze verandert haar doelwit. Met een haal van haar lans doodt ze de kapitein. De ene spellcaster cast water breathing en springt in het water. De ander volgt en verandert in een dolfijn. Samen zwemmen ze er vandoor. Ze worden nog achtervolgt door Gwendolyn Kestral, die inmiddels onzichtbaar en vliegend, bij de boot was aangekomen, en een paar celestial dolfijnen die Maelthas heeft opgeroepen, maar tevergeefs.

De overgebleven piraten geven zich na enige strubbelingen over. Ze besluiten er één te verhoren. De piraat vertelt dat ze vaarden onder kapitein Whitesail. Kyra Palphramond weet dat Whitesail een onbeduidende adellijke familie van The Fang is. De piraat zegt dat het chaos in Aglarond is en dat The Simbul dood of verdwenen is en Aglarond in de steek gelaten heeft. kapitein Whitesail heeft daar in het dorp met mensen over gesproken en heeft vervolgens de piraterij weer opgepakt.

Er zijn geen verzachtende omstandigheden, volgens Kyra Palphramond, dus de piraten worden volgens de wet in Aglarond ter dood veroordeeld. Er ontstaat een discussie over de executie. Uiteindelijk besluit Kyra Palphramond alle piraten zelf maar te onthoofden. Deze werken hier echter niet aan mee, en het wordt een bloederig slachtveld. Ondertussen brengt de rest het longship tot zinken en herstellen ze de Seabull. Dit gebeurt enigszins provisorisch, maar ze zullen er mee in Velprintalar komen. Na de executie vliegt Kyra Palphramond achter de Seabull aan. Boos, besluit ze niet op het schip te landen, maar door te vliegen naar Velprintalar.

Aan het einde van de middag komt de Seabull in Velprintalar aan. Wanneer ze de stad benaderen zien ze boven de shanties her en der rookpluimen hangen. Daarnaast is het erg rustig in de haven. Wel ligt de baai vol met schepen van de marine. Ze besluiten om de haven te vermijden en aan te meren bij The House of the Four Moons. De tempel heeft een eigen aanlegsteiger onder aan de heuvel. Ze lopen door het tempelcomplex op weg naar Mother Dyltharra Buelth. Het is druk in het gastenverblijf en in het ziekenhuis van de tempel. In het gastenverblijf zijn met name half-elven.

Mother Dyltharra Buelth heeft tijd voor de groep. Ze vertelt wat er is gebeurd in de weken dat de groep heen en weer naar Tantras was:

The Simbul is al een aantal maanden weg uit Aglarond. De laatste maanden heeft ze echter niks meer van zich laten horen. Haar steward Nerrol Hamastyl kon daardoor niet adequaat handelen in de Royal council. Hierdoor begonnen councilleden te morren en hebben een aantal de gelegenheid aangegrepen om uit de Royal council te stappen. In de praktijk betekent dit een afscheiding van Aglarond. Het gaat om de Councilmembers uit The Fang en Altumbel. In een reactie hierop hebben de Councilmembers van Ings End en Urst aangegeven hun troepen in staat van paraatheid te brengen uit angst voor militaire acties van hun buren van Altumbel.

Her en der in Aglarond zijn als gevolg van dit nieuws de laatste week rellen ontstaan tussen humans en half-elven. In Velprintalar heeft het leger dit redelijk onder controle kunnen houden, maar in Furthinghome schijnt het erger uit de hand gelopen te zijn. 

Gwendolyn Kestral vraagt tijdens de ontmoeting ook of The House of the Four Moons een opdracht heeft voor de paladins van Torm voor hun Penance of Duty. Mother Dyltharra Buelth stelt voor om ze gedurende hun verblijf in Velprintalar de orde te laten handhaven in het gastenverblijf.

De groep gaat die avond nog naar The Simbuls Palace. Ze ontmoeten hier High-captain Hover Seawind. Kyra Palphramond is hier ook aanwezig. High-captain Hover Seawind vertelt dat The Simbul naar aanleiding van informatie over de aanval op Rashemen zelf op onderzoek is uitgegaan. Ze vertrouwde de bron en de informatie niet. Na een paar weken is er niks meer van haar vernomen en dit is niet normaal. Daarnaast uit hij ook zijn zorgen over een mogelijke burgeroorlog die nadert. Desondanks wil hij dat de groep eerst wat doet aan de wild magic in Mesring. Er zijn immers gasten.

Apsalom vraagt of ze de ring of sending van Idris Newienn weer kunnen lenen. Dit is goed en hij kan de ring de volgende ochtend ophalen. Diezelfde avond willen Apsalom en Rosamaiin nog naar de Paladin inn. Ze worden bij de wachtposten tussen het havengedeelte van de stad en het bosrijke heuvelgebied aangehouden door Corporal Jonas Blablabla. De guards raden het sterk af om verder te gaan. Misschien niet zozeer voor hun eigen veiligheid als wel voor de rellende humans die zich in het havendistrict bevinden. Apsalom en Rosamaiin gaan terug naar de tempel. Sonja Silversong gaat wel het havendistrict in. Ze wil voedsel verkopen.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.