Aglarond

Apsalom gebruikt zijn ring om Maelthas te vertellen dat ze weer de Sunglade in gaan. Hier kiezen de avonturiers route richting de plek waar ze denken de portal naar Sildeyuir te vinden. Via een stuk bos komen ze eerst weer in een ruimte uit met poorthuizen en torens. Deze keer niet bemant door lizardman, maar door hobgoblins. Maelthas cast dimension door om de ruimte over te steken. Voordat ze door gaan naar de volgende ruimte doodt Rosamaiin nog een hobgoblin.

In de volgende ruimte verschijnt de groep op een platform. Voor hun strekt zich een muur uit over een enorme breedte. De muur is 15ft hoog en wordt onderbroken door een trap omhoog. Het platform zelf is niet zo breed. Het wordt omringd door een sterrenhemel (boven, onder, links, rechts en achter). Bovenaan de muur staan een aantal ogres en gnolls. Met behulp van een wall of ice weet Maelthas de groep wat tijd te geven en een vrij simpel gevecht volgt.

De groep komt tijdens het gevecht bovenop de muur aan en ziet dat het eigenlijk om een enorm platform gaat, dat net zo diep als breed is. Het platform is dus vierkant maar aan een kant mist een hap: vanaf de hoeken tot aan het midden. Wel loopt er vanaf het midden een trap omhoog, terug naar die zijde. In de vier hoeken en aan de overzijde van het grote platform staan ook groepjes ogres en gnolls. Deze groepjes durven de avonturiers niet te benaderen.

Ze lopen richting het midden en ontdekken dat hier allemaal forcecages staan. Ondertussen is een deel van de groep langs de trap omhoog aan het vliegen. Rosamaiin vliegt niet boven het platform. Als ze halverwege het platform zijn zien ze bovenaan een glazen menhircirkel. In de zone of revelation die Gwendolyn Kestral gecast heeft zien ze een groep nilshai en ethereal marauders. De nilshai beginnen op de Ethereal Plane met casten van shield en mirror image. Daarna verschijnen ze op de Material Plane en casten ze combi's van lightning bolt of snowball swarm met dispel magic. De dispels zijn gericht op Rosamaiin, maar het lukt ze niet de fly te dispellen. Rosamaiin stort niet in de diepte. Door deze verwoede pogingen blijven de nilshai op de Material Plane. Dit moeten ze bekopen want Maelthas cast fireball, celerity en nog een fireball. Geen enkele nilshai overleeft dit. De ethereal marauders weten ze ook te verslaan.

Maelthas analyseert de portal. Hij ontdekt dat king's tear of star-elvenblood nodig is om er gebruik van te maken, de portal is 2-way en leidt naar een rotsplateau met glazen menhircirkel en brug naar een ander plateau. Daarnaast vindt de groep kisten vol met schatten. Na een korte inventarisatie van de schatten gaat de groep door de portal door zich aan Rosamaiin vast te houden, dat scheelt weer een king’s tear. Ze komen inderdaad aan op een rotsplateau. De groep voelt zich op deze plane een beetje gedesoriënteerd, ze zijn niet helemaal helder. Alleen Shando lijkt er iets minder last van te hebben. Het plateau steekt uit een kalme zee. Vanwege het beperkte licht onder de maanloze sterrenhemel is het net een zwarte spiegel die de sterren weerkaatst. Een glazen brug leidt naar een volgende plateau. Vanaf het volgende plateau lopen 2 bruggen verder. De een naar links, richting plateau's die iets parkachtigs hebben, de ander naar rechts naar plateau's waar wat gebouwen op staan. Vanaf de rechterkant komt een patrouille met half-elven. Dichterbij gekomen wordt duidelijk dat ze dominated en agressief zijn. De groep wil een confrontatie vermijden en gaan met een dimension door snel verder.

Wanneer ze twee rotsplateau's verder langs beelden en plantsoenen trekken horen ze verder op het geluid van gevecht. Daar aangekomen zien ze de een aantal star-elven en een giant owl in gevecht zijn met een aantal small en een aantal large abberations (neogi en umberhulks). Vlak voordat ze kunnen gaan helpen wordt de giant owl gedood. De abberations worden redelijk snel verslagen. Door dit gevecht komen de half-elven terug bij de groep. Dit keer vluchten ze niet, maar slaan ze de half-elven k-o.

De star-elven vertellen de groep wat er aan de hand is. Sildeyuir wordt al een star-elven generatie lang aangevallen door de nilshai. Tot voor kort wisten ze redelijk makkelijk stand te houden, omdat er geen Ethereal Plane is rond Sildeyuir. Echter, sinds een aantal weken ontstaat deze Ethereal Plane wel. Door een soort van sterrensluier is te zien tot waar de Ethereal Plane al over Sildeyuir loopt. De groep beseft dat dit komt doordat de nilshai iets doen met de mythal.

De star-elven behoren tot een vlucht van 10. Ze waren met hun giant owls aan het scouten en werden aangevallen door de abberations. Drie star-elven en giant owls zijn gevangen genomen. De andere uilen en 1 star-elf zijn gedood. Deze 6 zijn in eerste instantie gevlucht en achtervolgd. De gevangenen bevinden zich 3 plateau's verderop en worden bewaakt door ogres en gnolls onder leiding van een ogre mage.

Ze scouten het plateau. Gwendolyn Kestral ziet dat de giant owls celestial zijn en kan daarom telepatisch contact met ze leggen. Er staan 3 kooien op, omringd door 3 barakken. Bij de barakken staan 3 ogres en bij de barakken nog 6 gnolls. In de barakken bevinden zich nog wat gnolls en ogres, net als de ogre mage. Een aanvalsplan wordt gemaakt en uitgevoerd. In de eerste ronde worden de ogres rond de kooien gedood. Shando cast spiritjaws op de ogre mage, die hij in het vizier heeft, maar de ogre mage verdwijnt. De andere gnolls die zich buiten bevinden worden gedood, op 1 na. Die geeft zich over. Onzichtbaar opent Gwendolyn Kestral na een tijdje de deuren van de barak waar de ogre mage zich bevindt. Er staan 4 ogres achter. Een onzichtbare stem beveelt ze aan te vallen. Een flame strike van Gwendolyn Kestral volgt en samen met de pijlen van Yuiros Aenbras en Rosamaiin worden de ogres gedood. De ogre mage gaat wel k-o, maar zijn wonden blijven dicht trekken. Alleen vuur en zuur kan hem doden. Hij heeft echter spellresistance en weerstaat de produce flames van Shando. Shando heeft een ingeving en summont een groepje fire elementals. Deze doden de ogre mage. Bij hem vinden ze de sleutel om de elven en uilen te bevrijden.

Als Rosamaiin de andere deur opent, blijken ook daar nog eens 6 ogres te staan die bezig zijn hun hide armor aan te doen. Dit laten ze voor wat het is en vallen aan, iets wat ze met de dood moeten bekopen. 6 gnolls in het derde gebouw geven zich vervolgens over. De gevangen star-elven en giant owls waren zwaar mishandeld en niet direct in staat te vluchten. Doordat Gwendolyn Kestral ze aan het begin van de bevrijdingsactie heeft gecured is dat verholpen. Nadat ze de sleutel hebben vertrekken ze nog niet direct. Ze zetten de 7 overgebleven gnolls gevangen in de kooien en verzamelen magische items en schatten.

Aangezien Sildeyuir een kleine ronde wereld is, zijn er 2 routes om naar de stad van de star-elven te komen. De ene leidt langs de belegering van de half-elven, de andere langs een mist dragon. De mist dragon en de star-elven leven in vrede naast elkaar, maar de dragon is gezien de oorlog de laatste tijd nogal lichtgeraakt. De elven weten niet hoe hij op de groep zal reageren. Ze besluiten om een confrontatie te ontlopen en vliegen zo hoog mogelijk over het gebied van de mist dragon. De draak laat zich niet zien.

Ze naderen de stad via de achterkant. De stad is opgebouwd uit allemaal torens die op rotsplateaus staan de plateau's zijn op verschillende hoogtes met bruggen verbonden. Het ziet er uit als een groot doolhof. Ze landen in de Aerie. Hier spreken ze met high-captain Yarvas. Ze praten met hem over hun visoen en hij stelt voor om ook met high-priestess Nahaseiara van Sehanine Moonbow te gaan praten. Onderweg zien ze overal shardcasters in de bruggen zitten. High-captain Yarvas vertelt dat de meeste shardcasters in Sildeyuir zijn vernietigd door de nilshai, maar dat ze nieuwe creeren. De nieuwe shardcasters blijven voorlopig allemaal in de stad.

In de tempel vertellen ze het verhaal nog een keer. De star-elven hebben geen idee, waar Hamafil Sylerin is maar willen graag helpen om de mythal te ontzetten. Ze vertellen over hun oorlog met de nilshai die al een elvengeneratie duurt. Dat ze door de nilshai zijn afgesneden van Faerun, maar dat ze zich op hun demiplane altijd onschendbaar hebben gewaand. Totdat de Ethereal Plane zich rond de plane begint te vormen. Dit zorgt ervoor dat de nilshai een voordeel krijgen. De half-elven worden als menselijk schild gebruikt en de star-elven willen ze ontzien. Gwendolyn Kestral vermoedt dat de Ethereal Plane met behulp van de mythal naar Sildeyuir wordt gehaald, hetgeen de noodzaak om de mythal te ontzetten bevestigd. De groep vraagt de high-priestess naar de vrouwelijke elf in het visoen en naar Hamafil Sylerin. Ze geeft aan hier de volgende dag op terug te kunnen komen. 

Die middag gaat de groep de stad in. Hier is duidelijk te zien dat er een belegering plaatsvindt: eten en slaapplekken zijn schaars. Apsalom handelt wat items, Yuiros Aenbras praat over de celestial giant owls (hij komt er achter dat er ooit elven in het Yuirwood op celestial giant eagles vlogen) en Rosamaiin gaat op zoek naar informatie over haar opa. In eerste instantie zegt niemand de man te kennen. Uiteindelijk vindt ze een handelaar die tegen betaling van 500 goudstukken vertelt over een groot publiek geheim in Sildeyuir.

De demiplane heeft een alignment. Betreders van de plane die deze alignment niet hebben ondervinden hier hinder van. Dit heeft de groep ook al ervaren. Daarnaast lopen zij kans om van de plane verwijderd te worden. Dit kan op hele jonge leeftijd gebeuren, maar soms ook later. Hier wordt door de achterblijvers niet over gesproken. De opa van Rosamaiin is jaren geleden op deze manier verdwenen. Ze krijgt te horen dat haar overgrootouders er nog wel zijn. Rosamaiin vraagt Gwendolyn Kestral het eerste contact met haar overgrootouders te leggen, misschien zitten ze wel niet op Rosamaiin te wachten.

Gwendolyn Kestral zoekt ze op ergens in een toren met allemaal kamers en vertrekken. De overgrootouders van Rosamaiin zijn behoorlijk terughoudend. Ze willen Rosamaiin wel spreken, maar liever niet bij hun thuis. Ze spreken die avond af in een taveerne. De overgrootouders vertellen zakelijk over het verdwijnen van hun zoon, maar vinden het wel bijzonder dat zijn kleindochter nu Sildeyuir zal gaan redden. Van het erfstuk, een composite longbow weten ze niks. Ze denken dat het van wood-elven makelij is.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.