Aglarond

Voor vertrek cast Gwendolyn Kestral Speak with dead en vraagt Yuiros Aenbras of hij geresurrect wil worden. Dit wil hij. Hierna preserveert Gwendolyn Kestral het lichaam van Yuiros Aenbras met gentle repose. Onderweg ondervraagt Gwendolyn Kestral de twee wizards, de twee druides en Lord Desmond Elzar dmv Speak with dead.

Allereerst wordt Cadfael Jennaer ondervraagd: “Onder welke namen en titels ken je de Black cloaked man?” “Black cloaked man.” “Wat doe jij, als je de Black cloaked man wilt ontmoeten?” “Lord Desmond Elzar vragen.” “Waar in of om het complex van Lord Desmond Elzar zijn geheime schuilplaatsen?” “In de kelder.”

Vervolgens wordt Lord Desmond Elzar ondervraagd: “Wat doe jij, als je de Black cloaked man wilt ontmoeten?” “Contact zoeken met de ondergeschikte van Scales om zijn verblijfplaats te achterhalen.” “Onder welke namen en titels ken je de Black cloaked man?” “Black cloaked man.” “Wat zijn de exacte locaties van de bij jou bekende schuilplaatsen van de Black cloaked man?” “The Bold Griffon in Velprintalar, en het riool onder Velprintalar.” “Wat zijn de exacte locaties van uw panden en geheime schuilplaatsen in Velprintalar?” “Derde havendwarsstraat 5” “Wat zijn de namen van iedereen die u heeft gedood of laten doden?” Er volgt een lijst met namen. Bekenden zitten hier niet tussen. Lord Desmond Elzar geeft ook aan veel namen niet te weten.

De volgende dag wordt de scheepswizard van Lord Desmond Elzar ondervraagd: “Onder welke namen en titels ken je Yllfigir” “Lord Yllfigir.” “Wat zijn de exacte locaties van de bij jou bekende schuilplaatsen van Lord Yllfigir?” “Niet bekend.”- “Hoe komen jullie aan het lijstje met schepen, handelswaar en handelsroutes?” “Van een vrouw in Velprintalar.”

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.