Aglarond

De avonturiers worden klaargestoomd voor de reis door Thay. High-captain Hover Seawind legt uit: 

De kortste route loopt langs de River Umber en via Nethjet. Dit is dwars door de Tannath Gap. Deze regio is niet helemaal ongevaarlijk, maar deze route zorgt waarschijnlijk voor de minste problemen in Thay zelf. De route leidt namelijke via de tharch Lapendrar. Dit is de meeste autonome regio van Thay, waar de greep van de Red Wizards het kleinst is. Bovendien is het een route die niet veel wordt bereisd, waardoor hier niet veel spionnen e.d. zijn.

Bij Nethjet start de Eastern Way, die wordt gevolgd tot aan Pyarados (stad), hoofdstad van de gelijknamige tharch. Net voorbij Pyarados (stad) eindigt een oud Mulhorandi weg die door de kloof van de River of Dawn gaat. Ook deze route wordt weinig genomen vanwege ondoden en monsters uit de Sunrise Mountains. Het grootste gedeelte van jullie reis lopen jullie over The Plateau of Thay (van Nethwatch Keep in Lapendrar tot Moszabbar in Pyarados (tharch)). Dit is een dichtbevolkt gebied met steden, dorpen en landgoederen. In dit gebied kan je worden gescryed, maar ook niet scryen. Ook is sending hier onmogelijk.

Het stuk tussen Nethjet en Pyarados (stad) is misschien wel het meest gevaarlijke, dit is stevig in handen van de Red Wizards. Gebruikelijk is dat hier langs de weg taxposts zijn. Dit zijn controle posten waar tol moet worden betaald. Dit is betaalbaar, ook voor buitenlanders, maar zorg er voor dat je reisdocumenten hier op orde zijn. Om door Thay te kunnen reizen heb je papieren nodig; per tharch. Jullie reizen door 4 tharchs: Lapendrar, Tyraturos (tharch), Pyarados (tharch) en Thazalhar. De tolkosten onderweg zullen tussen 10gp en 50gp per persoon zijn. Daarnaast is er een 'bridgefee' van 10gp in Thazalhar.

Voor het eerste deel zijn de papieren geregeld, tot aan Amruthar. Het officiele doel van jullie reis is handel: de verkoop van een barg met ijzer in Nethjet en de inkoop van fruit (voornamelijk) druiven in Amruthar. Jullie kunnen je hier melden bij de boerderij van Sykgez Bestat. Bestat zorgt ervoor dat jullie in contact met Orimel Drudaryn komen.

Amruthar is op papier een onafhankelijke stad. Haar plek midden in Thay maakt dit in de praktijk wat anders. Er zijn 3 belangrijke fracties in de stad:1 die formele aansluiting bij Thay wil, 1 die echt onafhankelijk wil zijn en 1 die hulp en aansluiting zoekt bij Aglarond. Sykgez Bestat hoort bij de laatste groep, net als een aantal andere contacten van Orimel Drudaryn.

Het eerste deel van de reis leidt van Emmech naar Nethjet via de River Umber. Het gaat om 240 mijl met een barg, voortgetrokken door een paar ezels. Dit is 48 dagen reizen. High-captain Hover Seawind biedt aan om een andere groep zo snel mogelijk op pad te sturen naar een rendez-vous op 50 mijl van Nethjet, vlakbij het meest westelijke punt van Lake Umber: een overhangende dode boom aan een rotswand. De groep kan hier later snel achteraan reizen.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.