Aglarond

De volgende ochtend moeten de avonturiers op debriefing komen. Voor die tijd gaat Torsten Fordenfroth naar Sergeant Telstar, vragen of de stake-outs iets hebben waargenomen. Dat is niet het geval, maar er zijn wel sporen gevonden van de vorige avond. Hij vraagt of de avonturiers hier achteraan wil, dan zal hij een tracker benaderen.

Tijdens de debriefing wordt uitgelegd dat ze in vaste of freelance dienst van het leger kunnen. Voor trackers is een directe opdracht. De groep gaat in freelance dienst en ze nemen Yuiros Aenbras en Sealmyd (trackers) mee. Torsten Fordenfroth, Kyra PalphramondApsalomYuiros Aenbras, Sonja Silversong en Sealmyd komen op de charter.

Ze gaan door het riool achter sporen aan. Deze zijn makkelijk te volgen. Onderweg een encounter met dire rats. De sporen leiden naar Riverside. Hier is die ochtend een ontmoeting onder de brug geweest. Het lijkt een zelfde persoon als diegene bij de vuurtoren. Sporen van de tweede persoon leiden naar een Inn bij de brug.

De groep spreekt met de innkeeper en komt erachter dat een lokale handelaar (Tulin Farweather) hier een vreemde Aglarondan heeft ontmoet. Ze confronteren de handelaar hiermee, maar zeer onhandig en worden niks wijzer. Buck Sfiz blijft op wacht bij Tulin Farweather.

Ze besluiten de sporen terug het riool in te volgen. Na lang politiewerk komen ze er in de oostelijke shanty (shanties) achter dat ene Garret Craddle de man uit het riool was. Ze vinden z’n huis. Hier willen ze naar binnen. Garret Craddle valt aan en probeert te ontsnappen. Ze overmeesteren hem. Op het moment dat ze met Garret Craddle naar Griffonheight Keep willen, wordt hij met een bolt in z’n voorhoofd geschoten: dood.

Balend slepen de avonturiers het lijk mee. Ze vragen in Griffonheight Keep en later bij The Green Ladies Keep naar Speak with dead. Dit kan pas de volgende ochtend.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.