Aglarond

De avonturiers vertrekken met de Seabull naar Velprintalar. Captain Derynn Kendal hoopt het eind van de dag bericht te krijgen uit Furthinghome, en Kyra Palphramond wacht hier op. Dit bericht komt inderdaad aan. 

Er is een paladin order van Torm te vinden in Tantras, The Vast: de Order of the Golden Lions. Hier zijn paladins die gespecialiseerd zijn in het herstellen van wild magic. Tantras is de plek waar Torm en Bane hebben gevochten in de Time of Troubles. Met deze kennis vliegt Kyra Palphramond terug naar Velprintalar.

Een dag later komt de Seabull aan in Velprintalar. Kyra Palphramond spreekt met High Captain Hover Seawind. Hij vraagt haar naar Tantras te gaan en hulp van de paladins van Torm in te schakelen. In dagen die volgen gaan Kyra Palphramond en Gwendolyn Kestral naar Mesring om meer informatie te vergaren over de situatie. Ze spreken er met Aera Carifor, een Simbulmyn en leider van het onderzoeksteam. Zij geeft aan dat de verschillende detect spreuken niet (goed) werken en ook lesser hindsight werkt niet. 

Gwendolyn Kestral cast detect magic en ontdekt de wild magic. In de omgeving van de krater zijn heel veel plekken met wild magic. Hoe dichter bij de dorpskern, hoe meer van deze plekken. De concentratie is het grootst rond het huis met de kelder, waar de avonturiers een half jaar eerder bijna in de val gelokt zijn.

Terug in Velprintalar gaan ze op audientie bij Lord Yosmyd Curassaer van Ghevden. Hij vertelt dat de mansion inmiddels van Lord Mourgram Sethaerr is. Het schip moet nog in de baai liggen en de groep kan het gaan ophalen.

Als de crew voor het tweede schip bij elkaar is verzameld, vertrekt de Seabull naar Tantras, met tussenstop op Ghevden. Kyra Palphramond en Gwendolyn Kestral vliegen eerst naar het eiland, zodat Patrys Moonlit met een minimale crew voor het longship mee kan.

Na een kleine tenday komen ze aan op Ghevden. Hier besteden ze een paar dagen aan het repareren van het longship en het aanvullen van de crew. Daarna gaan ze verder naar Tantras. Patrys Moonlit gaat met het longship naar Velprintalar. Ze zal hier een zeil laten maken met het symbool van Selune. De reis naar Tantras duurt nog 2 tenday. Onderweg viert Yuiros Aenbras zijn verjaardag.

Ze komen 10 Flamerule, aan het eind van de middag aan in Tantras.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.