Aglarond

In alle vroegte voelt Narfedwyn opnieuw hoe de magie haar probeert te sturen. Ze is wilskrachtig genoeg om het te weerstaan.

Gwendolyn Kestral cast zone of truth en de Sons of Hoar worden verhoord; allereerst de laagste in rang: Lord Roryn Mollistaerr, daarna Lord Yrkwyr Tundaerr. Beide zijn lid van twee oude adelijke families. Het zijn twee geloofsfanatici die tussen hun retoriek door het één en ander prijsgeven, maar niks wat Gwendolyn Kestral en Kyra Palphramond niet al wisten. De kerk van Hoar staat in Furthinghome. Hoge priester is Nomyr Dedriech. Ze verachten The Simbul en voornamelijk de half-elven die door The Simbul op hoge en machtige posities te recht zijn gekomen. Het verdwijnen van The Simbul is wat hen betreft de zoveelste keer dat zij Aglarond in de steek laat en het is tijd om zaken recht te zetten. Diegene bij wie de macht hoort, moeten dit terugkrijgen. Lord Yrkwyr Tundaerr spreekt ook over Lord Hugo Palphramond en de familie van Kyra Palphramond. Zij trekt hieruit de conclusie dat haar vader lid is van de Sons of Hoar.

Ze praten Captain Onas Pyramon bij en geven aan dat ze naar Furthinghome willen. Captain Pyramon vraagt hen tot de volgende ochtend te wachten. Die avond is er een feestbanket om het einde van de belegering te vieren. Daarnaast krijgen de avonturiers een onderscheiding voor wat ze ruim een half jaar eerder in Glarondar hebben gedaan: de Green Ribbon of Distinction. Het is een medaille van twee zilveren staafjes die om elkaar heen gevlochten zitten. Aan het einde lopen ze iets uit elkaar en vormen ze de bek van een reptiel. Aan de medialle zit een groen-wit lint. 

Die nacht heeft Gwendolyn Kestral een droom. Ze staat op een heuvel ten zuidwesten van Emmech en kijkt uit over de stad. Achter zich hoort ze gerommel van donder ze ziet donkere wolken zich samenpakken boven de stad. Op het moment dat de bliksem in slaat wordt ze wakker.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.