Aglarond

Na middernacht stuurt Gwendolyn Kestral nog een sending naar Duchesse Mantelia Parsuns. Ze vertelt hierin over Captain Derynn Kendal, en de 2 gevangen hoge priesters van Hoar: Lady Mourwen Mestispaerr en Lord Korwyn Benstyl. Ook Sonja Silversong cast sending. Zij vraagt Mother Dyltharra Buelth om hulp. Ze krijgt reactie van Patrys Moonlit. Zij kan komen met de boot. Dat duurt een paar dagen, dus de avonturiers hebben dan eerst een schuiladres nodig. 

Apsalom en Yuiros Aenbras willen op zoek naar een schuilplaats. Ze komen erachter dat er allemaal guards buiten de kerk staan. Het zijn er minstens 50. Met een arcane eye telt Maelthas 60 guards, verspreid rond het complex. De groep identificeert ze als de guards van Lady Engwynna Mestispaerr onder leiding van de 'evil' captain. Met een clairaudience komt Maelthas er achter dat ze buiten het complex moeten blijven wachten. “Orders van de Lady”.

Er is nog een keer contact met Patrys Moonlit, zij weet geen lokatie voor een schuiladres in of rond Furthinghome. Sonja Silversong geeft vervolgens aan dat ze de kopstukken meenemen naar Emmech en de rest mogelijk laten gaan. Gwendolyn Kestral dicht vervolgens het gat dat ze de vorige avond met stone shape had gemaakt. De groep slaapt kort en dit verloopt verder rustig.

De volgende ochtend zoekt Gwendolyn Kestral naar haren oid in het bed dat mogelijk van Nomyr Dedriech is. Ze vindt wat schaamhaar. Kyra Palphramond en Yuiros Aenbras gaan onzichtbaar op onzichtbare gemaakte griffons met Priestess Mourwen Mestispaerr en Priest Korwyn Benstyl naar Emmech. De rest van de groep blijft in Furthinghome om de overige leden van de kerk van Hoar te verhoren.

Met een wand of cure light wounds brengen ze ze één voor één bij en verhoren ze. Ze beginnen met Lady Alys Eldar, die de leiding had over de nachtwacht. Zij gelooft niks van de verhalen over de coupe-pogingen. Ze bedreigt de groep en meer specifiek Sonja Silversong dat Hoar wraak zal nemen en dat het recht poetisch zal zegevieren. Apsalom besluit met een beledigende opmerking de gemoederen nog wat verder te verhitten. Verdere verhoren leveren niet meer informatie op. Ze binden Lady Alys Eldar en de anderen vast aan de stapelbedden. Gwendolyn Kestral cast teleport en neemt iedereen mee naar Emmech. Ze gaan naar het landhuis van Duchesse Mantelia Parsuns.

Wanneer ze Duchesse Mantelia Parsuns spreken, krijgen ze te horen dat er die nacht kopstukken uit het leger zijn gedeserteerd. Voordat de groep naar Fort Emmech gaat om meer informatie daarover in te winnen, wil Duchesse Mantelia Parsuns eerst de namen weten van alle Hoarites uit Furthinghome, om ze even later te kunnen arresteren. Maelthas kan de spiegel van Duchesse Mantelia Parsuns gebruiken en probeert High-Priest Nomyr Dedriech te scryen. Hij faalt.

Vervolgens gaan ze naar Fort Emmech. Hier spreken ze met Lord-High Captain Gante Demelin en Captain Araevil Darkeye. Captain Derynn Kendal is één van de deserteurs. Een andere is Captain Canton Karlesad. Hij is hoofd van de battlewizards van Aglarond, die gespecialiseerd zijn in het counteren van Red Wizards. Zij zijn gedeserteerd met acht onderofficieren die allemaal binnen de invloedsfeer van Captain Derynn Kendal vallen.

Na dit gesprek volgen ze Sergeant Elthond langs de vertrekken van de deserteurs. Hier verzamelen ze haren van de deserteurs. Met behulp van de haren probeert Maelthas te scryen. Eerst Captain Derynn Kendal. Dat mislukt. Vervolgens één van de acht onderofficieren: Kelwynn Cadarn. Dit lukt wel. Hij ziet dat Kelwynn zich met 7 anderen in het bos bevind.

Laat op de avond komen Kyra Palphramond en Yuiros Aenbras aan met de twee gevangenen. Ze verhoren de twee. Hierbij ontdekken ze dat priesteres Mourwen Mestispaerr familie is van Lady Engwynna Mestispaerr. Priestess Mestispaerr vertelt over plannen die de Sons of Hoar hadden in Glarondar en in Emmech: coupe-pogingen om de half-elven die de hoogste rangen hebben in het leger af te zetten en de macht terug te brengen bij de oude adelijke families. Ze vertelt ook dat captain Derynn Kendal al een paar jaar actief is voor de Sons of Hoar. Dat hij zich voordoet als aanhanger van Torm om aanhangers te winnen en dat hij verantwoordelijk is geweest voor de brandstichting ruim een jaar geleden om aan te tonen dat het onder Lord-High Captain Gante Demelin slecht gesteld is met de orde en veiligheid.

Daarnaast vertelt ze dat Altumbel het voorbeeld is voor heel Aglarond en dat de Sons of Hoar van daar uit hun macht willen verspreiden, desgewenst met geweld. Ze geeft nog aan dat er zich in de Velprintalar city guard ook aanhangers van Hoar zijn en dat de Mirror of Opposition voor High-Captain Hover Seawind bestemd is. Tot slot vertelt ze dat Lord Hugo Palphramond waarschijnlijk in Spandeliyon, Altumbel is.

Van Priest Korwyn Benstyl krijgen ze geen nieuwe informatie. Wel stellen ze vast dat hij familie is van een ander lid van de Royal council: Lady Carliela Benstyl. Zij is tevens leider van de merchant guild van Velprintalar

Diezelfde avond beginnen ze nog met het volgen van de sporen van Captain Derynn Kendal, Captain Canton Karlesad en de andere deserteurs. Ze volgen de sporen nog een korte tijd, totdat het donker wordt.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.