Aglarond

De volgende ochtend melden de avonturiers zich bij Sergeant Telstar. Hij geeft voldoende goud mee om paarden te kopen voor het leger: 10 light warhorses. Deze dienen na het onderdeel van de missie in Glarondar afgeleverd te worden in Griffonheight Keep. Ze vertrekken. Buck Sfiz neemt een elf mee: Llornan. Llornan was hoofd van de beveiliging van Sfiz Trading Company, maar was hier niet echt geschikt in. Het is een dommekracht, die graag mee wil avonturieren. Dit groep heet hem welkom. Yuiros Aenbras reist vooruit om paarden gereed te maken. Echter, heeft vader Sealthas Aenbras slechts 6 light warhorses op dit moment. De overige 4 zijn op dit moment in training en kunnen na een tenday worden opgehaald. Ter vervanging geeft hij 2 light horses en 2 heavy warhorses mee. De groep reist verder en komt aan het einde van de derde dag in Mesring aan.

Comments

ArjanBeelen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.